Sagen mod Åke Green ruller igen

I sidste uge fortsatte sagen mod den svenske pinsepræst Åke Green, som er idømt en måneds fængsel for sin prædiken om homoseksualitet. Anklageren vil have ham fængslet i seks månederSVERIGE: Göta hovedret i Jönköping behandler i øjeblikket sagen om pinsepræsten Åke Greens prædiken om homoseksualitet. En prædiken, som han holdt i sommeren 2003.

Pastor Åke Green foran sin kirke på Öland

Sagen har vakt international interesse, fordi retten skal tage stilling til, hvad der skal veje tungest: Ytrings- og religionsfriheden eller enkelte gruppers ret til ikke at blive krænkede.
En lavere retsinstans har allerede idømt Åke Green en måneds fængsel for med sin prædiken at have krænket homoseksuelle, men både Green og anklageren ankede.
Det er især udtryk som „cancersvulst“ og „djævelens påfund“ om homoseksualitet, som anklageren mener er krænkende. Forsvaret derimod anfører, at linjen i prædikenen ikke indebar hetz mod folkegrupper i lovens forstand, og at prædikesituationen går uden for det område, som den såkaldte hetzlov dækker.
Hvis Åke Green bliver dømt igen, mener forsvaret endvidere, at det er et klart brud på Europakonventionen, som blandt andet sikrer religionsfrihed i EU, fordi en domfældelse vil betyde en kraftig indskrænkning i kristnes, muslimers og buddhisters tro.

Pinseleder lægger afstand til Green

På svensk tv har lederen af Sveriges største pinsekirke, Sten-Gunnar Hedin fra Filadelfia i Stockholm, taget afstand fra Greens udtalelse om, at „homoseksuelle er en cancersvulst på samfundskroppen“.
Det er Green blevet så fortørnet over, at han har forlangt en undskyldning fra Hedin. Green skelner nemlig mellem at kalde homoseksuelle og homoseksualitet for en cancersvulst.
Hedin afviser at undskylde med henvisning til, at den almindelige borger ikke forstår skelningen, og at folk derfor tror, at Green har kaldt homoseksuelle for en cancersvulst.
Herhjemme mener biskop Kjeld Holm ikke, at en lignende retssag vil kunne finde sted. Til Kristeligt Dagblad siger han, at der ikke vil blive rejst straffesag for sådan en prædiken, men at den nok kunne udløse en irettesættelse fra den ansvarlige biskop.
– jeli