Missionsstuderende mister uddannelsesstøtte

En afgørelse fra SUstyrelsen bringer otte danske studerendes studier i fare, men afgørelsen kan vise sig at ramme langt bredere, mener rektor på Dansk Bibel-InstitutKØBENHAVN – SUstyrelsen har netop afgjort, at danske studerende ved Misjonshøgskolen i Stavanger i Norge ikke længere er berettiget til at modtage Statens Uddannelsesstøtte (SU). Årsagen er, at Misjonshøgskolen kræver, at ansatte kan identificere sig med Misjonshøgskolens teologiske lære.

Ingolf Henoch Pedersen

Jens Ole Christensen

Den formulering har SUstyrelsen fundet i en stillingsannonce på Misjons-høgskolens hjemmeside, og den lægges til grund for, at danske studerende på Misjonshøgskolen ikke længere kan modtage SU.
– Vi har ved afgørelsen ikke taget stilling til uddannelsens faglige niveau og indhold, hedder det i afslaget.
Det fremgår ikke af afslaget, at SUstyrelsen har haft kontakt til Misjonshøgskolen, idet alle begrundelser relaterer til formuleringer på højskolens hjemmeside.

Afgørelse rammer bredt

Afgørelsen rammer blandt andre otte danske studerende, der tager en bachelor i teologi på Missjonshøgskolen i Stavanger, samtidig med at de deltager i undervisning på Dansk Bibel-Institut i København, hvor de går på den Tværkulturelle missionsuddan-nelse (TKM).
Her er rektor Jens Ole Christensen uforstående overfor beslutningen, som DBI sammen med de studerende vil undersøge muligheden for at få omstødt.
– Misjonshøgskolen har været godkendt af SUstyrelsen siden midt i 1990’erne, og kravet om et bestemt teologisk udgangspunkt hos de ansatte har været der hele tiden.
Han undrer sig desuden over den meget lange behandlingstid i SUstyrelsen. Det er nu syv måneder siden, de studerende søgte om godkendelsen.
Rektoren vurderer, at afgørelsen ikke bare vil ramme Misjonshøgskolen, som er én af Norges tre anerkendte teologiske uddannelsessteder. Også de to andre, Menighedsfakultetet i Oslo og Det Teologiske Fakultet på universitet i Oslo, stiller krav til underviserne om en særlig bekendelse, oplyser han.

Krav om uafhængighed

For at en uddannelse kan godkendes i Danmark, stilles der krav om en grundlæggende forskningsfrihed. Det betyder, at uddannelsesinstitutionen ikke må være bundet af og virke med det formål at fremme et bestemt politisk eller religiøst standpunkt.
De samme regler gælder uddannelser i udlandet, hvis danske studerende vil have SU med. Og de krav opfylder Misjonshøgskolen ikke, mener SUstyrelsen.
Afgørelsen rammer kun de nyeste studerende på TKM-uddannelsen, som begyndte studierne i sommers. Studerende, som har læst i flere år, skulle kunne beholde deres SU, siger Jens Ole Christensen.
Heller ikke de studerende på TKM-uddannelsens to korte forløb er berørt.

MF venter på afgørelse

På Menighedsfakultet i Århus arbejder man i øjeblikket på at få stablet en SU-godkendt teologisk bacheloruddannelse på benene efter sommerferien. Allerede i april 2004 indsendte man en ansøgning om godkendelse, som fakultetsleder Ingolf Henoch Pedersen nu, 10 måneder efter, intet har hørt fra.
Han har fulgt SU-sagen på Dansk Bibel-Institut, men afventer stadig svar fra SUstyrelsen.
– Jeg kan kun sige, at vi følger de gældende regler i ansættelsesprocedurer. Det betyder, at vi ikke stiller krav om en bestemt bekendelse i vores stillingsopslag. Men når der er sket en akademisk vurdering af ansøgerne, har vi mulighed for at lægge andre kriterier til grund, siger han.
Nøjagtig som DBI må Menighedsfakultet samarbejde med en uddannelsesinstitution i udlandet for at blive anerkendt. Og Menighedsfakultet har i en tid forsøgt at få en aftale med et britisk universitet.
– Også i det spørgsmål mangler den endelige afgørelse, men sagen er inde i en postiv udvikling, siger Ingolf Henoch Pedersen.
Om den nye bacheloruddannelse kommer i gang til sommer, afgøres på et repræsentantskabsmøde på fredag.
Henoch Pedersen er dog ligeså uforstående over for SUstyrelsens afgørelse som Jens Ole Christensen på DBI.
– Jeg kan ikke forstå, hvis man fra dansk side skal bestemme, at det er uvidenska-beligt, hvis en uddannelsesinstitution stiller konfessionelle krav til underviserne. Det er i strid med al gældende praksis i de lande, vi normalt sammenligner os med, siger han.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Bakker studerende op

På DBI vil Jens Ole Christensen lade de juridiske overvejelser om at få afgørelsen omstødt vente. Han forventer, at også sådan en sag vil trække i langdrag.
I stedet vil han og resten af DBI koncentrere sig om at hjælpe de otte studerende, der er kommet i klemme, med at skabe økonomi til i det mindste at færdiggøre første år af uddannelsen.
– De studerende har selv sat en indsamling i værk, og det bakker vi dem om i. Desuden har vi opfordret menigheder og missionshuskredse til at overveje at adoptere én af de studerende. SU svarer til cirka 50.000 kr. om året, og det skulle vel ikke være uoverkommeligt, hvis man er 100 i en menighed, siger han.
Det har ikke været muligt at få en udtalelse om sagen fra SUstyrelsens Udlandsafdeling.