Stjernetegnenes kristne budskab

Artikel nr. 2 i Serien om „Stjernenes Kristne Budskab“. De „vise mænd fra Østerland“ opsøgte Jesus-barnet netop fordi „de havde set hans stjerne“. De var altså astrologer. Men hvordan kunne det gå til? Var det bare overtro og et tilfælde, eller findes der i stjernetegnene ledetråde til Jesus?Ja, det gør der faktisk, hvor utroligt det end lyder! Og vi skal i denne artikel-serie finde nogle af disse mange ledetråde i astrologien, som stammer fra urgammel tid – længe før Jesu fødsel.
Det er et stort mysterium, hvordan det er gået til, men tegnene er der.

Dyrekredsen

Fra ugebladenes horoskoper kender vi de 12 stjerne-tegn, som året inddeles i.
Disse tegn kaldes Dyrekredsen eller Zodiaken (= vejtrin) og stammer helt tilbage fra Kaldæa (Irak) – ja formentlig længere tilbage – og de genfindes også i mange andre kulturer. Især den egyptiske og indiske. Dvs. i de tre første store civilisationer, der opstod efter Syndfloden.
Tegnene har undervejs været udsat for græsk forvirring, og den oprindelige betydning er derfor ofte udvisket – men vi graver den her frem igen.
De astrologiske stjernetegn svarer til stjerne-konstelation-er, som alle findes i den bane (ekliptika), som solen i løbet af et år bevæger sig igennem fra vest mod øst. Fra fiskene til vædderen, tyren, tvilling-erne, krebsen, løven, jomfruen, vægten, skorpionen, skytten, stenbukken og vandbæreren.
I løbet af året foretager månen tolv totale omdrejninger om jorden. Derfor har man delt bæltet op i tolv dele på hver tredive grader – altså i alt 360 grader, en cirkel.

De tolv tegn

Hvert stjernetegn består af en gruppe af stjerner, der f.eks. kan fortolkes som en vædder. Men det fremgår absolut ikke tydeligt – man skal have et stjerneatlas for at kunne se det. Spørgsmålet er derfor, hvem der først tegnede disse stjernebilleder. Om det var primitive mennesker, der fantaserede sig frem til det – eller om nogen måske fik det som et guddommeligt syn…?
Men lad os først se, hvad de tolv stjernetegn umiddelbart udtrykker. I parentes antydes kort, hvad den oprindelige mening er – som vi senere skal uddybe. (Tegnenes betydning uddybes også af de 3 undertegn, der er knyttet til hvert stjernetegn.)

I. VIRGO, Jomfruen: en ung kvinde, som ligger henslængt med et hvedeaks i den ene hånd og en kvist i den anden. (Bibellæsere vil huske, at profeterne i Bibelen også fortæller om „Jomfruen, som bliver med barn“ Maria, og barnet, som er Davids „rodskud“ og kvindens „sæd“.)

II. LIBRA, Vægten, hvor den ene ende af vægtstangen peger opad og den anden nedad, som når man foretager en vejning. På nogle af de gamle tavler kan man se en hånd eller en kvinde, som holder vægten. (Vægten er symbol på retfærdighed – syndens vægt vejer ned – dog vægten trykkes ned af en stjerne, som kan oversættes med „prisen som dækker“.)

III. SCORPIO, Skorpionen: et kæmpestort, dødbringende insekt med hævet hale og brodden parat til at stikke. (Satan, anklageren, den lovløse, der angriber kvindens sæd.)

IV. SAGITTARIUS, Skytten: figuren af en hest med menneskekrop, arme og hoved – en kentaur – med buen spændt og en pil, som peger i retning af Skorpionen. (Symbolet på Kristus – med dobbeltnatur som Gud og menneske, der besejrer Skorpionen.)

V. CAPRICORNUS, Stenbukken, der synker sammen, som skulle den dø; bagenden af kroppen slutter i en kraftig fiskehale. (Det slagtede offerlam, Jesus. Det latinske navn capricornus betyder virkelig „soning“!)


Artiklen fortsætter efter annoncen:VI. AQUARIUS, Vandmanden – med en stor krukke, hvis indhold han er i færd med at hælde ud i en stor strøm fra himlen. (Udgydelsen af det levende vand, Helligånden, der „skal udbydes over alt kød“.)

VII. PISCES, Fiskene: to store fisk, som svømmer – den ene på vej mod nord, den anden langs ekliptika. (De kristnes tegn. De brugte det græske ord for fisk, ICTUS, som forkortelse for Jesus Kristus Guds Søn Frelser).

VIII. ARIES, Vædderen – i nogle lande kaldet Lammet, et stærkt får med kraftigt svungne horn, som ligger behageligt afslappet og kigger selvbevidst ud over marken. (Lammet er et kendt symbol på Kristus, „det sejrende lam“, som er omtalt i Johs. Åbenbaring.)


Artiklen fortsætter efter annoncen:IX. TAURUS, Tyren: figuren viser skuldrene, nakken, hovedet, hornene og forbenene af en stærk tyr, der energisk puffer og skubber for at nå frem. (Den sejrende og kraftfulde Kristus, som målbevidst fører sin sag igennem.)

X. GEMINI, Tvillingerne – oprindelig en mand og en kvinde, sommetider Adam og Eva, sædvanligvis mennesker tæt forenet og siddende sammen i øm hengivenhed. (I Bibelen sammenlignes Kristus med en brudgom og hans menigheden med bruden, han kæmper og dør for – og til slut forenes med. – Det kan også være Israel, der endeligt omvender sig til Kristus.)

XI. CANCER, Krebsen, der holder noget fast med sine stærke kløer. I egyptisk astronomi er det skarabæen, som holder om en kugle, hvori dens æg ligger. (Oprindelig en ørn, der holder fast om og beskytter sit afkom – ligesom Guds folk, der bæres på ørnevinger. „Ingen skal rive dem ud af min hånd“ sagde Jesus.)

XII. LEO, Løven, en stor rasende løve, der springer frem for at sønderflænge, med fødderne oven over kroppen af det mangehovede uhyre Hydra, Slangen, som flygter. (Den majestætiske Løven over Juda, et billede på den sejrende Kristus, som endeligt bekæmper slangen (den onde) med sin mægtige kraft.)


Artiklen fortsætter efter annoncen:Velkendte symboler

Enhver med lidt kendskab til Bibelen vil allerede nu være forbløffet over, at alle disse velkendte symboler – mod al forventning – genfindes i den astrologiens zodiak eller Dyrekreds. De fleste moderne astrologer er naturligvis uvidende om dette, fordi tegnene er blevet forvrænget. Og kristne ville ikke forvente at finde disse tegn i noget så ’modbydeligt’ som astrologi, der minder om en form for afgudsdyrkelse, og som holder mange i afhængighed.
Denne artikel må endelig ikke tages som en anbefaling af astrologisk rådgivning. Der sker mange uhyrligheder pga. stjernetro.
En ung velkvalificeret designer fortalte mig for nylig, at hun var lige ved at få et job, men da man så hendes fødselsdato, blev hun vraget. Horoskopet sagde nej… Når nogle virksomheder pludselig foretager sig underlige dispositioner – og går ned, – så spørg, om ledelsen troede på astrologi eller andre former for okkult rådgivning.
Ifølge Bibelens satte Gud stjernene på himlen som tegn. Men i historiens løb er mennesket gang på gang begyndt at dyrke og frygte stjernerne, frem for at frygte Gud, som skabte det hele.
Så lad os holde os til at se på stjernerne som tegn, der fra tidernes morgen har fortalt om Guds gode vilje.

Den store plan

I de følgende artikler i serien ser vi på, hvor stjernetegnene oprindeligt kommer fra, hvor gamle de er, og vi gennemgår de enkelte tegns oprindelige indhold.
Hver for sig og samlet er de en vision og Guds endelige sejr over det onde, på trods af alle Skorpionens angreb og modstand. For Lammet har sejret og Tyren buser på, og Fiskene samles, mens Vandmanden udgyder det levende vand til den endelige forening af Kristus og hans menighed.
Det er alt sammen i Guds plan – det står endda i stjernerne og han har alt under kontrol.

Andre artikler i serien