Supplement til dåbssamtaler

„Længe leve livet“ er overskriften på et nyt hæfte, som Samvirkende Menighedsplejer har udgivet.
Hæftet er tænkt som et supplement til de dåbssamtaler, som forældre har med sognepræsten forud for en barnedåb. Nu leder initiativtagerne efter folkekirkesogne, som har lyst til at være prøveklud for det nye projekt.
Selv om projektet naturligvis skal give forældrene en større indsigt i kristendommen, starter hæftet et helt andet sted.
– Det er min erfaring som præst, at dåbsforældrene netop på dette tidspunkt har svært ved at rumme den store indlæring om dåb og kristendom. Deriomod har de brug for at snakke om den nye stituation, de står i som familie midt i bleskift, røde knopper og kolikbørn, siger Hanne Storbjerg fra Samvirkende Menighedsplejer til Menighedsrådenes Blad.
Tanken er, at hæftet skal bruges i samtale- eller netværksgrupper, hvor forældrepar mødes og taler med hinanden. Desuden kunne det være en idé at supplere de særlige babygudstjenester, som mange steder er populære tiltag, med tilbuddet om samtale, mener Hanne Storbjerg.
– ole