Hit med salmen

KØBENHAVN – Det kendte tv-show Hit med sangen tog en noget andet drejning i februar, da Studentermenigheden i København afholdt en særlig from udgave af den musikalske leg, nemlig Hit med salmen.Med sognepræst Flemming Pless som en slank udgave af Amin Jensen dystede et universitetshold og et kirkehold på salmekundskab og sangstemmer.
– ole