Ægte kristne står sammen

På side 5 kan du i denne uge læse profetier, som varsler, at store og alvorlige begivenheder vil finde sted. Den nærmeste fremtid skal vise, om profetien er sand.
En del af profetien går ud på, at Paven vil sige sandheden, og folk vil blive rasende. Også kirkefolk.
Ofte har vi protestanter kørt på frihjul, når den katolske kirke blev kritiseret fra verdslig side. Det var jo ikke os, der blev ramt. Ja, nogle kristne har endda troet, at de gjorde Guds vilje ved at rakke ned på andre kristne.
Og det er sandt, at skiftende ledere i den katolske kirke gennem historien har gjort meget forkert. Dog ikke så meget, som man fra antikirkelig side lyver dem på.
Og når man nu for tiden kritiserer den katolske kirke, så er det netop ofte for holdninger, hvor vi protestanter burde være enige, hvis vi tager vores bibel og tro alvorligt.
Der er blandt protestanter mange teorier om, at den katolske kirke er den store skøge i Johs. Åbenbaring, og at paven skulle være antikrist. Det er muligt, det bliver sådan engang, men for tiden ser det mere ud, som om den store skøge (dvs. den kirke, som er utro over for sin Herre) nærmere skal findes hos os… Hvad synes du selv?
Og hvad med vores egen troende menighed, som nok er tro, men ser ud til at være faldet i søvn eller har mistet modet. Mange af os hænger fast i gammel religiøsitet som en erstatning for åndeligt liv. Vi trænger til fornyelse.
Men samtidig ser vi, at en ny menighed af troende vokser frem på kryds og tværs. Mange er tidligere nyreligiøse, som har mødt den overvældende kraft i Jesus. Mange har levet et dybt verdsligt liv, bundet af narko, alkohol, porno, penge og andre dæmoner. Mange har været fanget i tomme traditioner og falsk religiøsitet. Men Jesus gjorde dem fri!
Lad os „gamle“ genopdage kraften i at tro på Jesus, så vi kan tage fremtidens udfordring op.
Lad os stå sammen på tværs.