Indstil dine åndelige antenner

Inger Porsen, formand for Aglow i Danmark ,udlægger ugens tekst
Jesus siger til disciplene, at han vil sende en hjælper. Hvem er det?
– For mig er en hjælper en, der altid er til rådighed. Man kan også sige, at han er rådgiver, advokat og forbeder. Når Jesus her siger, at han sender en hjælper, mener han Helligånden. Han er altid hos os, og når vi er født på ny, så bor han endog i os. Der var engang en person, der fortalte mig, at da hun blev døbt i Helligånden, mærkede hun, at han kom og fyldte hende. Alligevel blev hun usikker næste morgen, og sagde så: „Er du stadig her i mig, Helligånd?“. Da mærkede hun, at den var god nok, han var der stadig. Vi kan altså opleve, at vi mærker, at han er i os. Til andre tider mærker vi det måske ikke, men det betyder ikke, at han har forladt os.
– Jesus siger her, at disciplene har brug for en hjælper, for de vil komme ud for svære vanskeligheder. Hvorfor? Jo, de bærer Jesu navn, og de tilhører den verden, vi ikke kan se med vore fysiske øjne. Jesus advarer dem og siger, at denne verdens fyrste, den onde, geniale hersker, vil komme, og derfor har de brug for Helligånden.

Jesus kalder også hjælperen for sandhedens Ånd, hvad ligger der i det?
– Der er nok mange, der oplever det samme som jeg, at verden ser ikke og kender ikke sandhedens Ånd. Sandhedens Ånd tilhører Guds rige. Vi må blive født på ny – altså ovenfra – for at opleve og blive fortrolige med Guds rige. Et eksempel på det fra Bibelen er Nikodemus’ samtale med Jesus.
– At hjælperen også er sandhedens Ånd, vil sige, at der findes sandhed, og at Hjælperen vil formidle den til os. Han vil fortælle os, hvem Jesus er, og vil også – med autoritet fra Gud – fortælle, hvad der skal ske i fremtiden. Hvordan Guds opfattelser og holdninger til tingene er, og hvordan vi skal forholde os til det. Vores ansvar er at være villige til at modtage sandheden og så handle derefter. Vi er jo ikke perfekte, men så længe vores vilje står til at gøre det rette, så går vi ikke fejl.
– Vi har brug for Helligåndens kraft til at være vidner om Jesus i dag. Denne verdens ånd er imod Guds ånd, og for at Guds rige skal bryde igennem, må vi have noget, der er stærkere end det, vi er op imod.

Du er formand for Aglow i Danmark, som er en voksende forening. Hvordan er Helligånden din hjælper?
– Han hjælper mig hver dag. Jeg begynder dagen med at bede ham komme med sit nærvær, tilrettelægge dagen for mig og føre mig på hans vej, ikke min egen. Når der skal tages beslutninger, både de lette og de svære, så kommer han med en indre fred, en hvile og en styrke. Når jeg mærker dette, ved jeg, at jeg er på rette vej. Det opleves godt, al uro omkring en situation er væk.
Vi er jo også lovet ifølge Bibelens ord, at vi kan få en fred, som er større end vor forstand. Det vil sige, at min forstand ikke kan rumme den fred. I de situationer må jeg lade Helligåndens fred sejre over fornuften og forstanden. Som leder oplever jeg, at jeg meget har brug for dette.

Hvordan oplever I, at Helligånden er med i Aglows arbejde?
– Han kommer med sit vidunderlige nærvær, hver gang vi beder og lovpriser Herren. Han gør Guds Rige synligt for os. Nogle ser Jesus, andre ser engle eller hører englene synge, nogle får et billede af en situation.
– Vi oplever, at han, så at sige, går foran os, altså skaber rum for os, så vi kan gøre det, vi skal gøre. Vi oplever som global bevægelse, at Helligånden viser, hvad vi skal gøre. For eksempel har han tydeligt vist og bekræftet de tre mandater, vi har. Det er de arbejdsområder, Gud har kaldet os til netop nu. Det er forsoningen, genoprettelsen mellem mand og kvinde, islam og Israel. Jeg oplevede selv sidste år i Israel, at Helligånden viste mig et syn af vort kald til at være en røst for Israel i nationerne.

Jesus taler om hjælperen i forbindelse med kommende forfølgelse, hvad kan vi bruge de vers til i dag?
– Vi lever i en tid med voksende forfølgelse af menneskegrupper. Mennesker er fulde af frygt. Frygt for dagen i dag, men også for det, der eventuelt vil ske i morgen. Tænk på terrorismen, som har fået et nyt ansigt i dag, og den frygt og angst, som den har medført. Tænk på, at vi også i dag oplever, at der er mennesker, der slår ihjel og mener, at de tilbeder deres Gud ved den handling. Mennesker har brug for hjælp. Den almægtige Gud har ikke efterladt os uden hjælp og trøst. Her er det vores opgave at fortælle mennesker, at der findes hjælp.

Hvordan får man Helligånden til at virke som hjælper i ens hverdag?
– Henvend dig til ham. Tro på, at han er på din side. Stol på, at han er sandhedens Ånd. Læs om ham i Bibelen, så du forstår, hvem han er, og hvad han vil gøre for dig. Vær sikker på, at du er født af vand og Ånd, som Jesus siger i Johs. 3.5. Så får du dine åndelige antenner stillet ind til at kunne høre Helligånden.