Derfor forbereder vi at blive dagblad

Mange læsere er forvirrede: Skal vi betale mere for avisen?
Er vi nødt til at holde Udfordringen fem gange om ugen?
Her fortæller redaktøren, hvad der er i vente – og hvorfor.- Skal jeg sende pengene nu? Kommer avisen til at koste mere fra 1. august? SKAL jeg have 5 aviser…?

Udfordringen har brug for, at en del af læserne tager ansvar for, at avisen fortsat kan udkomme. Det kan de gøre ved at tilmelde sig dagblads-udgaven

Mange læsere er i tvivl om, hvad der sker med vores gode avis Udfordringen, efter at VK-regeringen i april besluttede at afskaffe portostøtten til 19 ugeblade, som ellers var med under dagblads-gruppen.
Udfordringen er ét af disse dagblads-lignende ugeblade, sammen med f.eks. Weekendavisen, Computerworld, Tro & Mission, Kommunist m.fl.
Vi har naturligvis henvendt os til centrale politikere, og vores brancheorganisation, Dansk Fagpresse, fodrer konstant politikerne med oplysninger og løber dem på dørene for at få ændret regeringens ødelæggende beslutning.

Vi er tvunget til
at handle nu

Porto-ændringen betyder, at det vil koste ca. 1.5 millioner kr. mere at udsende avisen om året.
Hvis vi ikke foretog os noget, ville det betyde, at hver læser måtte betale ca. 300 kr. ekstra om året.
Har du lyst til det?
Ganske vist har mange læsere forsikret os om, at de skam gerne vil betale mere for avisen – for Udfordringen må ikke dø. Men hvis blot 10-20 pct. har en anden mening, vil det betyde et stort tab for avisen.
Og det næste problem er, at portostøtten pludselig afskaffes midt i et regnskabs-år, hvor de fleste læsere allerede HAR betalt for året. Vi kan ikke pludselig kræve flere penge og ville altså lide et voldsomt tab sidste halvdel af året.

Tilbagegang
eller forstærkning?

Vi har undersøgt mange forskellige muligheder, som læserne har foreslået. Lige fra at blive lagt ind i en anden avis til at blive sendt fra udlandet. Alternative distributionsformer herhjemme er også blevet undersøgt.
Vi har også undersøgt, hvilke konsekvenser det ville få at skære ned – ligesom så mange andre kristelige blade har været tvunget til.
Vores undersøgelser peger på, at Udfordringen netop ikke skal skrue ned for blusset, men gøre det modsatte i denne situation.
Det er også et godt åndeligt princip ikke at møde modstand og udfordringer med opgivenhed, men med frimodighed og kamp.
Når vi ser på Danmarks åndelige og moralske situation netop nu, er det heller ikke tilbagetrækning, der er brug for, men forstærkning.
Derfor er vi begyndt at satse på dagblads-muligheden, som jeg skal vende tilbage til.

Jamen, vil de ikke
lave det om igen?

Nogle læsere har fået det indtryk, at regeringen nu vil trække sin beslutning tilbage.
I sidste uge så der nemlig ud til at være flertal imod regeringens afskaffelse af portostøtten, idet Dansk Folkeparti sprang fra medieforliget.
Vi fik straks færre tilmeldinger til dagblads-udgaven, fordi læserne nu tror, at sagen er løst. Men det er den langtfra.
Portostøtten er blot en brik i DFs forhandlinger med regeringen om medieforliget. Salget af TV2 er vigtigere end de små blade. Og alt kan ændre sig i en politisk „studehandel“.

Ved redaktionens slutning så det ud, som om DF ikke ville være med i et flertal mod regeringen om portostøtten.
Så indtil en ny aftale om medieforliget er helt på plads, er der ingen, der ved, om vi er købt eller solgt.
Statsministeren har antydet, at man vil sikre Weekendavisen, og det er da meget godt. Men risikoen er, at der gennemføres en ændring, som kun sikrer Weekendavisen – men efterlader de andre blade i suppedasen.

Forespørgselsdebat

Den 31. maj skal Folketinget have en forespørgselsdebat om portostøtten, som Enhedslisten har anmeldt.
Folketingets møde starter først kl. 13, og forespørgselsdebatten er sidste punkt på en omfattende dagsorden.
Man kan frygte, at sagen drukner, fordi de virkelige magthavere – regeringen og Dansk Folkeparti – ikke vil danse efter Enhedslistens pibe og selv kan afgøre sagen, hvis de vil. Kun hvis Dansk Folkeparti beslutter at bryde med regeringen, er der flertal udenom V og K.


Artiklen fortsætter efter annoncen:I strid med EU

Desuden er det ikke så enkelt at ændre portoen tilbage.
EU har jo nemlig påtalt, at den tidl. ordning var konkurrence-forvridende – idet nogle blade (bl.a. Udfordringen) havde billig avisporto, mens andre blade mistede den billige porto ved regeringens afskaffelse af tilskuddet for godt et år siden.
Skal vores gruppe blade have sin billige porto tilbage, må regeringen også give de andre blade portostøtte.
Når der arbejdes på at skabe et politisk flertal uden om regeringen, er det netop for en dagsorden, der skal pålægge regeringen at „evaluere virkningerne af portostøttens bortfald for uge- og månedsblade den 1. marts 2004 samt sikre en konkurrencemæssig ligestilling“.
Så selv om der – mod forventning efter DFs seneste udspil – skulle blive flertal mod regeringen ved forespørgselsdebatten, vil det kun betyde, at regeringen skal finde en ny ordning, hvor der ikke gøres forskel. Vi kan ikke være sikre på, at en ny ordning vil være til gavn for Udfordringen.
Og endelig er Udfordringen også momsfritaget, hvad nogle af de andre blade ikke er. Skal der også pilles ved det?

Dagblad er det sikreste

Vi vurderer derfor, at det sikreste for Udfordringens overlevelse er fortsat at satse på dagblads-løsningen.
Men hvad vil det så betyde for dig som læser, at Udfordringen bliver dagblad?
Udfordringens plan er fortsat at tilbyde den store avis – som du sidder med i hænderne – som weekend-udgave. (På samme måde, som man også kan holde Kristeligt Dagblad kun om fredagen.)
Ved siden af vil vi producere fire små aviser ugens første fire dage. Ifølge loven og bekendtgørelsen vil vi nemlig som femdages avis komme med i dagbladenes billige porto.
Så hvis vi blot lever op til lovens krav om mindst 200 daglige abonnenter, skulle de øvrige weekend-læsere kunne få avisen – om ikke til samme pris, så i hvert fald til en pris, der ligner den nuværende.
Det vil sige, at du skulle kunne blive ved som læser én gang om ugen til den nuværende pris.
Men det forudsætter, at mindst 200 læsere bestiller avisen fem gange om ugen. Det kan man gøre på bagsiden.

Afventer godkendelse

Vi har lavet et projekt og søgt om godkendelse og regner med at få denne i løbet af den nærmeste fremtid.
Med kun godt en måned tilbage inden sommerferien bliver vi nødt til at sikre os, at alle paragraffer er overholdt, og at vi har de krævede mindst 200 abonnenter fem dage om ugen, som skal til for at starte op som dagblad.
Godkendelsen handler især om, hvordan de fire små aviser skal trykkes, så de ligner det store blad mest muligt.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Ikke så dårligt

Vi er som redaktion i gang med at planlægge, hvordan vi kan producere fire små aviser ved siden af den store ugentlige avis – uden at læserne skal se det samme stof i den store avis.
Det ER muligt, og det kan blive et spændende anderledes blad med nye muligheder.
Vi har intet ønske om at konkurrere med Kristeligt Dagblad, hvis fremgang vi kun kan glæde os over.
Når vi tænker i dagblads-planer, er det som overlevelses-strategi.
Men NÅR vi nu skal til det, så vil vi forsøge at skabe et ANDERLEDES dagblad, som kan give de forhåbentlig mange flere end 200 læsere noget, de ikke kan få andre steder.

Brug for DIN hjælp

Det, du som læser i dag skal tage stilling til, er, om du vil deltage i redningsaktionen for Udfordringen.
Er Udfordringens overlevelse så vigtig for dig, at du vil holde den fem dage om ugen?
Vil du være med til, at Udfordringen kan nå billigt ud – ikke blot til de ca. 7.000 abonnenter, men gennem tilbud og internet til ALLE danskere?
Vil du være en del af Udfordringens kernegruppe? De 200 Gideon-soldater, som vinder slaget for hele hæren?
Ja, rigtigt, det var faktisk 300 Gideon udvalgte. (Se selv i Dommerbogen kap. 7.)
Så lad os ikke nøjes med kun de nødvendige 200. Udfordringen har brug for 300 troskæmpere, som i bøn og medleven vil stå bag avisen, så den kan stå distancen.

Gør det nu

Det koster ikke meget mere. Prisen er kun 998 kr. for et helt år. Betragt det som en støtte til medie-missionen. På grund af din støtte vil det nemlig være muligt fortsat at udgive avisen og tilbyde weekend-udgaven billigt til almindelige danskere.
Hvorfor skulle vi opgive så godt et våben i den åndelige kamp om Danmark?
Beslut dig i dag og udfyld kuponen på bagsiden.
Du kan også tilmelde dig dagblad på hjemmesiden www.udfordringen.dk
Eller du kan bare ringe på 74 56 22 02.
Men gør det nu. Og husk at bede for Udfordringen – for vi tror på bønnens kraft.