10 års kirkestrid er slut

Kristi Lutherske Kirke i Nigeria har med Det Lutherske Verdensforbund som mægler afholdt frugtbart forsoningsmøde i Nigerias hovedstad AbujaNIGERIA: Efter mere end 10 års uforsonlig splid og årelange retssager mellem to fraktioner i Kristi Lutherske Kirke i Nigeria tyder alt nu på, at en reel forsoningsproces er sat i gang. 14 ledende medarbejdere, syv fra hver side, deltog den 5. og 6. juni i et forsoningsmøde, som generalsekretæren for Det Lutherske Verdensforbund, Dr. Ishmael Noko, havde indkaldt til. Det oplyser Sudanmissionen i en pressemeddelelse.
Kirkestriden begyndte i 1995. Omdrejningspunktet har primært været uenighed om ændringer i kirkens vedtægter. Opslidende, årelange og uafgjorte retssager har i 10 år lammet alle konstruktive forsøg på forsoning. Alle retssager er nu som følge af forsoningsmødet sat i bero, og der er nedsat en komite af medlemmer fra begge sider, som skal finde en løsning på uenighederne omkring kirkens vedtægter.

Grædrødder mødes også

Konflikten har haft en negativ indvirkning på alle niveauer i kirken. Derfor arrangeres der nu i løbet af få uger forsoningsmøder, hvor alle kirkens græsrødder igen skal mødes for at skabe en fælles forståelse og fredelig sameksistens. Det skal blandt andet ske, ved at præster udveksler prædikestole, og ved at der arrangeres fællesmøder i sogne, provstier og stifter.
Indholdet af forsoningsaf-talen oversættes til det lokale sprog hausa, og det er aftalt, at der inden for en periode på tre måneder arrangeres fælles møder for alle kirkens præster, kvindegrupper og ungdomsgrupper, hvor indholdet af forsoningsmødet vil blive kommunikeret videre. Endelig er det besluttet at genåbne de kirker, der som følge af striden har været aflåst.

Kristi Lutherske Kirke i Nigeria har ca. 1,2 mio. medlemmer og er den fjerdestørste lutherske kirke i verden. Kirken blev grundlagt af Sudanmissionens første missionær i Nigeria, lægen Niels Brønnum, der virkede i landet i perioden fra 1913 – 1921. Sudanmissionen støtter fortsat kirken økonomisk og med udsendinge.