– Gud selv må give os Israel

– Jeg er parat til at vove et fredsforsøg,
siger den messianske jøde Arthur Goldberg Arthur Goldberg er leder af den israelske afdeling af „Lausanne-rådet for jødemission“ og skriver her et brev til en israelsven i USA.

En kvinde bæres ud af sit hjem i Neve Dekalim i Gaza-striben

Vennen har sendt et åbent brev til den israelske ministerpræsident Sharon, den amerikanske præsident Bush og den palæstinensiske ministerpræsident Abbas på grund af Israels planlagte tilbagetrækning fra Gazastriben.
Arthur Goldberg er en kendt messiansk jøde, ældste i en messiansk menighed.
Han skriver i bladet Gesandt zu Israel:

Shalom Gary!

– Tak for din indsats og din stillingtagen til dette omstridte anliggende. Da dette tema har ført til en meget alvorlig og stadig vedvarende diskussion mellem de messiansk troende i Israel, vil jeg i mit svar stille dig bare et par af de spørgsmål, vi har at gøre med her.
Hvad er ’hele landet Israel’? Hvad er det forjættede land? Hvor står vi – rent tidsmæssigt – i Guds store evige plan for endetiden? Skal grænserne til det forjættede land trækkes efter 1 Mos 15,18-21 eller Josva 1,1-9 eller Josva 13,1-6 eller 4 Mos 34, 1-15, og gælder disse grænser nu?
Hvor løber Ægyptens bæk eller flod? Hører Gaza med? Var Gaza nogensinde i historien en del af det forjættede land? Skal vi tage den del af Ægypten tilbage, som Begin gav tilbage? Hvis Israels grænser når til ’den store flod Eufrat’, skal vi så sende vore sønner i krig, indtil vi har tilbageerobret Jordan, en del af Syrien og en del af Irak?
Hvis Herren, den almægtige Gud, har sagt, at han har givet os dette land, så har han magten til at give og tage. Gud fjerner folket fra landet på grund af dets synder og ulydighed, og ikke fordi Ariel Sharon, Begin, George Bush eller nogen anden ville eller vil det.
Gud styrer alt.

Hvornår opfyldes
Amos 9,15?

– Når Gud selv har givet os landet, og når han, den almægtige, den uforanderlige, siger, at vi ikke igen skal blive revet op med rode „af deres land, som jeg har givet dem“, hvordan kan nogen da give det væk? Ingen fjende – hverken af vores midte eller udefra – kan nogensinde antaste Guds øjesten, uden at han tillader det. Jævnfør 5 Mos 28,63.
Før vores forfædre kom til dette land, sagde han, at han gav os landet. Vær lydige og bliv, eller vær ulydige, og jeg vil fordrive jer af landet. Og vi var igen og igen ulydige. Men hver gang han siger, at han vil fordrive os fra landet, lover han også, at han pga. sin barmhjertighed eller for sit hellige navns skyld vil bringe os tilbage.

Ikke civil ulydighed

– Jeg tror grundlæggende ikke, at tilbagetrækningen fra Gaza bringer vores land mere sikkerhed. Men jeg er overbevist om, at vi som messianske jøder ingen ret har til civil ulydighed eller til voldelig ulydighed mod loven.
Naturligvis siger Peter, at vi skal adlyde Gud mere end mennesker, men han taler udelukkende om forkyndelsen af evangeliet, ikke om tilbagetrækningen fra Gaza!
Og hvad mig angår: Jeg har tre sønner i hæren. En major i en panserenhed, en kaptajn i artilleriet, og en – han er far til fire børn – tilhører en kommandoenhed, som gør tjeneste i Gaza. Jeg er parat til at forsøge at finde en udvej i den håbløse situation. Jeg har fået nok! Jeg er parat til for en tid at vove et fredsforsøg, til enten Herren kommer igen eller det entydigt bliver os klart, hvornår og for hvilket land vi skal kæmpe.
Gud gav os Iandet igen i 1948 ved et under. Han bevarede os i 1956, og jeg har personligt oplevet underne i 1967, 1973, 1982 og 1991.

Gud styrer


Artiklen fortsætter efter annoncen:Arthur Goldberg

– Hvad er der sket, siden så mange tænker, at Gud har glemt os eller sin plan, at han er blevet svag , at han ikke kan sidde i himlen og le over denne verdens herrer eller over Israels herrer? Hvis han vil, kan han lade regeringen falde og let fjerne Ariel Sharon.
Jeg respekterer og glæder mig over din kærlighed og omsorg for Israel. Jeg beder til, at alle vil tænke alvorligt over deres egen position, slutter Arthur Goldberg.