Tre tidligere generaler går i rette med ny ledelse

De tre tidligere generalsekretærer mener, at bl.a. KIVIK bør støttes af SudanmissionenTre tidligere ledere i Sudanmissionen kritiserede på årsmødet lørdag den nuværende ledelse for, at man nedskærer støtten til KIVIK, Konfirmand Aktion og Folkekirkens Mission.De tre ledere er de tre tidl. generalsekretærer Mogens Mogensen, Carsten Haugaard Nielsen og Aage Nielsen, der også har været formand i en længere årrække.

Uenige om KIVIK

Uenigheden drejer sig især om KIVIK, et videncenter om islam, som Sudanmissionen har betalt en stor del af, men som ledelsen nu nedtrapper støtten til, så KIVIK fra 2008 ikke længere får støtte. I år betaler Sudanmissionen 300.000 kr. til KIVIK.
De tidligere ledere pointerede, at muslimerne i dag bor i Danmark i stort tal, og Carsten Haugaard Nielsen gjorde opmærksom på, at Sudanmissionen i 90’erne netop ændrede vedtægterne, så der også kan drives mission i Danmark. Derfor så de det som et tilbageskridt og gammeldags tænkning, at selskabet trækker støtten væk fra KIVIK, hvis nye leder Peter Fischer-Nielsen i øvrigt holdt foredrag på årsmødet om søndagen.
Men bestyrelsesformand Ruth Jeppesen begrundede den nye linje med, at „pengene ikke rækker“, og selskabet derfor må proritere sin oprindelige opgave med at bringe evangeliet til Afrika.
– Det er vores alles opgave at drive mission i Danmark, men det behøver ikke koste en masse penge. KIVIK er værdifuld, men hvorfor ikke trække på de frivilliges indsats, spurgte hun.
Tidl. missionær Erik Nielsen, Ribe, støttede formanden i, at missionen i Danmark skulle drives af frivillig arbejdskraft.

Kritik af program

Men den tidl. formand Aage Nielsen, der nu er formand for KIVIK, mente, at missionen blokerede for sig selv, ved at låse sig fast i, at kun 40 pct. at de indsamlede midler måtte bruges i Danmark.
Dette er tidligere blevet fastslået på repræsentantskabsmøder for at nedbringe administrationsudgifterne, som gennem en årrække var vokset fra 30 til over 40 pct..
Men tidl. missionær Elisabeth Vingborg mente, at regnskabet alligevel var uigennemsigtigt, idet udgifterne til missionssekretariatet føres under Afrika. Problemet med prioritering aflæste hun også af årsmødeprogrammet:
– Man skal f.eks. nærlæse programmet for at se, at Afrika virkelig har høj prioritet i praksis. Hvorfor gør man ikke mere brug af missionærerne? Hvorfor hører vi ikke mere om Sat-7? Hvorfor er det kun ved et tilfælde, at ærkebiskoppen fra Nigeria er med, fordi han er på privat besøg? Hvorfor hører vi ikke Bøje Pedersen, som er hjemme efter seks år i Nigeria? spurgte Elisabeth Vingborg, som mente, at vægten burde lægges på mission.

‘Giverne ønsker
pengene brugt derude’

De tre tidligere ledere kritiserede også den nuværende ledelse for, at man havde skåret ned på tilskuddet til Folkekirkens Mission, som er fælles for flere selskaber, og var bakket ud af den fælles Konfirmand Aktion.
Næstformand Knud Helge Nørgaard mente også disse opgaver var vigtige, men havde tiltro til, at missionen selv kunne gøre det bedre for færre penge.
– På såvel repræsentantskabsmøder som hos genbrugsfolkene hører vi, at pengene først og fremmest skal bruges i Afrika, og det forsøger vi at efterkomme, konkluderede han.
På repræsentantskabsmødet blev Knud Helge Nørgaard og Thomas Hansen genvalgt uden modkandidater, mens bestyrelsen selv genvalgte Ruth Jeppesen til bestyrelsen.
En vedtægtsændring betyder, at unge under 25 nu får stemmeret til „favørpris“.