Uddeling af gaver

SUELL Fondens formål er at støtte socialevangelisk arbejde – dvs. socialt arbejde på evangelisk/kristen grund for de mest udsatte og sårbare mennesker.
Uddeling sker i foråret i forbindelse med en konference om socialevangelisk arbejde, der afholdes i Musikhuset i Århus.
Der gives bevillinger i størrelsesordenen kr. 5.000-10.000 og max. kr. 25.000. Ansøgningsfristen er 1. oktober.