Fra min barndoms skønne tid

Bestyrer for Frederikshavn Sømandshjem & Hotel, Benny Kusk, udkom i september med en ny cd på Nyt Livs Forlag.

Benny Kusk

Indenlandsk Sømandsmissions jubilæumsårsmøde i september i Frederikshavn bød på en ekstra bonus ud over jubilæumsfestlighederne. Bestyrer for Frederikshavn Sømandshjem & Hotel, Benny Kusk, udgav nemlig ved samme lejlighed en ny cd med titlen „Fyrtårnet“.
Mange kender Benny Kusk for hans sangglæde og evne til at formidle det kristne budskab gennem sang og musik – en evne, som han flittigt har benyttet lige siden tiden som leder af Aalborg-koret Vitali i 1970’erne.
– De seneste 10 år har jeg sunget meget til møder rundt omkring i missionshuse. Her har jeg sunget de gamle sange fra min barndoms skønne tid. Jeg finder utrolig stor glæde i at synge disse sange og kan glædes over, at glæden ved at lytte til sangene er meget stor hos især det ældre publikum, siger Benny Kusk.
I dag består Benny Kusks repertoire af et mix af de gamle sange og nye sange, der falder i tråd med de gamle. Af nyere sange, som betyder meget for Benny, og derfor også er med på den nye cd, er „I Herrens hænder“ og „Nåde over al forstand“.
Om titelsangen „Fyrtårnet“ siger Benny, at den „er og står for mig som noget af det bedste, og gang på gang møder jeg mennesker, for hvem denne sang har haft en helt speciel betydning. Dejligt at høre om mennesker, for hvem Jesus er blevet det fyrtårn, som har vist vejen.“
De senere år har Benny fået mange henvendelser om køb af Vitalis kassettebånd med de gamle sange og henvendelser om at købe de sange, som han synger i missionshusene. Som svar på dette er den nye cd blevet til i et tæt samarbejde med hans musikalske kollega gennem mere end 20 år, Per Rasmussen.
– Per Rasmussen har gjort et stort stykke arbejde for, at denne cd blev så optimal som muligt. Det var min klare hensigt, at teksterne skulle kunne høres og forstås, og at musikkens opgave var at løfte teksterne. Jeg synes, det er lykkedes meget flot, så stor tak til Per for det, siger Benny Kusk.
Han slutter med at sige: „Jeg håber og beder til, at denne cd må blive til glæde og velsignelse for dem, som køber den. Jeg synes selv, det er en cd, der er medvirkende til, at man synger med og bliver rigtig glad for at høre de gamle sange.
Benny Kusk er født i et missionshus, opvokset i et IM hjem og med en ungdomsopvækst i KFUM&K, hvor han mødte andre, der gav ham lyst til at synge. Lige fra første færd har målet med hans sang og musik været at forkynde det kristne budskab gennem enkle tekster.
Benny Kusk startede i 1972 Aalborg-gruppen VITALI, der i sin tid var banebrydende inden for kristen sang og musik. Musikken var i moderne rytmer, medens teksterne var oversættelser fra norsk og svensk samt egne tekster. Fælles for alle sange, nye som gamle, var, at de blev holdt i et klart og enkelt budskab.
1974 var Benny Kusk med til at oprette Vitali ungdomskor, det senere KEFAS koret, som han ledede, indtil koret opløstes i 1997.
1976 blev Benny Kusk bestyrer på Hanstholm Sømandshjem og stoppede i Vitali gruppen i 1979.
1978 blev Benny Kusk sælger af IT – løsninger til erhvervslivet indtil han i 1991 blev forretningsfører for en BMW/SCANIA forretning for i 1996 at blive bestyrer for Frederikshavn Sømandshjem & Hotel.
1981 dannede han gruppen LATERNA sammen med bl.a. musikeren Per Rasmussen. Denne gruppe opløstes nogle år senere, da Per Rasmussen blev tilknyttet KEFAS koret.