Nyt lederpar på Solglimt

VILDBJERG – Bofællesskabet Solglimt i Vildbjerg ved Herning får nyt lederpar den 1. december. Bofællesskabet er en del af Kristelig Handicapforening og har plads til i alt 15 beboere.Det nye lederpar er Else Marie og Jan Lavdal-Pedersen. Jan tiltræder 1. december, og Else Marie støder til i sommeren 2007, hvor en helt ny lederbolig står klar.
Parret, der har tre teenage-børn, skal lede Solglimt og bevare de trygge og stabile rammer for beboerne og deres pårørende. Ikke mindst i forbindelse med en større ombygning, som bofællesskabet står overfor. Blandt andet skal den nuværende lederbolig inddrages i bofællesskabet for at give beboerne større lejlgiheder. Ombygningen begynder i starten af 2006 og fortsætter etapevis frem til sommeren 2007. Ombygningen sker i samarbejde med Trehøje Kommune.
– ole