Kristne i Aalborg vil lære græsk

AALBORG – Man behøver ikke gå med en teolog i maven for at have lyst til at læse Det Ny Testamente på originalsproget.11 personer fra Indre Mission i Aalborg mødes en gang om ugen i missionshuset Bethesda for at lære oldgræsk, det sprog som Det Ny Testamente er skrevet på. Alle deltagere på nær én er nybegyndere, og efter 10 undervisningsaftener er kun to deltagere sprunget fra i utide.
Underviseren på kurset, Ulrik Petersen, er selvlært og håber, at deltagerne fremover må få et større udbytte af at læse i Bibelen. De græske udtryk har ofte en bredere betydning end på dansk, og dermed kan lidt sprogkendskab give en dybere forståelse af teksten, siger han til IMT.
Kurset forventes at vare et år.
– ole