Museumsgudstjeneste med udsigt til Guds fri natur

10 gange om året holder Statens Museum for Kunst særlige museumsgudstjenesterKØBENHAVN – Med direkte udsigt til Guds grønne efterår og søndagslivet i Østre Anlæg blev der sunget salmer og lyttet til biskop Elisabeth Dons Christensens prædiken forrige søndag på Statens Museum for Kunst.

Prædikant ved gudstjenesten var Ribes biskop, Elisabeth Dons Christensen, som var positivt overrasket efter gudstjenesten

Det er meningen, at kunst og kirke skal gå op i en højere enhed og præsten knytte forbindelse mellem søndagens tekst og et kunstværk i gudstjenesterne, som museumsdirektør Allis Helleland indførte på Statens Museum for Kunst for fire år siden med stor succes trods kritik.
Gudstjenesterne holdes 10 gange årligt og har hidtil haft op til 1000 deltagere.
Inger og Jørgen Cederstrøm på 71 år og 75 år fra Nivå i Nordsjælland havde rejst 30 km for at komme til gudstjeneste på museet forrige søndag eftermiddag, selv om de havde været i kirke derhjemme om formiddagen.
– Vi har hørt en del om museumsgudstjenesterne her, så vi ville også gerne selv opleve det, forklarer de.
Museumsgudstjenesterne foregår i museets nye afdeling med en gennemsigtig glasvæg som baggrund og altertavle.
– Nogle synes ikke, at det religiøse hører hjemme på et museum. Men det har været fantastisk at høre Guds Ord med direkte udsigt til Guds skaberværk, som naturen er. Det har været en meget smuk „altertavle“ at nyde under hele gudstjenesten, er ægteparret enige om og peger desuden på, at det både er dristigt og imponerende, at museumsdirektøren har mod til sådanne tiltag.
Ulla Kristensen, Østerbro, 57 år, syntes, det var forstyrrende, at gudstjenesten ikke blev holdt i et lukket lokale, men at andre museumsgæster kunne passere forbi og kigge nysgerrigt til – selv om det var forholdsvis få, der gjorde det.
Hendes mor Gudrun Kristensen, Østerbro, 83 år, oplevede derimod gudstjenesten anderledes, rolig og afslappende.
– Det har været dejligt at se ud på træerne og græsset i anlægget samtidig. Det har både været en god naturoplevelse og en god prædiken.

Kunst og kirke

Museet ønsker at knytte bånd mellem troen og kunsten ved at pege på det religiøst sanselige i kunsten, da en meget stor del af kunsten henter sin inspiration fra et religiøst univers. Den billedlige kunst – før som nu – udtrykker ofte en religiøs søgen i mennesket og en trang til at fatte det guddommelige, oplyser museets hjemmeside.
Biskop Elisabeth Dons Christensens opgave var at knytte forbindelse i sin prædiken til Joakim Skovgaards værk „Kristus i de dødes rige“ (1891-94), som er i samlingerne på Statens Museum for Kunst.

De 75 deltag-ere ved forrige søndags guds-tjeneste, gjor-de deres til at gøre eftermiddagen festlig

De 75 deltagere i gudstjenesten kunne betragte kunstværket på en overheadprojektor, mens Elisabeth Dons Christensen prædikede over søndagens tekst om dommedag. Skovgaards værk fik dog kun en enkelt bemærkning med på vejen.
– For mig var det vigtigt, at det blev en rigtig gudstjeneste. Jeg er blevet positivt overrasket over resultatet i dag. Deltagerne sang med og var lydhøre, som i kirken. Det er over halvandet år siden, jeg blev spurgt om at komme, men jeg har været lidt tilbageholdende. Jeg vil gerne ud med budskabet, hvor mennesker er. Men det skal ikke være på en poppet måde, fortalte biskoppen fra Ribe til Udfordringen, efter hun havde givet hånd og hilst farvel til hver enkelt kirkegænger