Teenagere er uenige om Gud

Langt de fleste unge kalder sig kristne, men kun halvdelen tror på GudEr Gud en kraft eller en energi? Eller slet og ret kærlighed? Det er nogle af de spørgsmål, som Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR) har stillet 1200 13-16-årige.

Resultatet udkom tidligere på året i bogform med titlen „Generation Happy?“ på Unitas Forlag.

Det er der kommet en spændende bog ud af, som sporer sig ind på danske teenageres hverdagsliv, værdier og overvejelser om troen og kristendommen.
Undersøgelsen viser, at selv om langt hovedparten af de unge kalder sig kristne, så er de langt fra enige om, hvad de tror på, og hvilken betydning troen har for deres liv.
For eksempel svarer 78 procent af de unge, at de tilhører kristendommen, men kun halvdelen svarer, at de tror på Gud. Og heller ikke Gud er de unge enige om. Blandt dem, som svarede, at de tror på Gud, er det kun 17 procent, der betragter ham som deres far. 38 procent opfatter Gud som verdens skaber, og ni procent mener, at Gud skal dømme mennesker.
Næsten halvdelen af de unge opfatter Gud som kærlighed, mens næsten en fjerdedel opfatter ham som en kraft, og flere end hver femte hæfter betegnelsen Energi på Gud.
– Jeg ser ikke Gud som en person, det er mere en kraft, noget spirituelt, svarer en pige fra 8. klasse.
En pige fra 7. klasse opfatter mere Gud som et sikkerhedsnet.
– Jeg tror på Gud. Han sidder deroppe … det er ikke en peson. Han er som nettet lige under en springgymnast – et sikkerhedsnet. Han er der, når det går galt, med mindre at det er ens egen skyld.
Flest troende i 7. klasse
Undersøgelsen viser, at flest unge i 7. klasse tror på Gud, nemlig næsten 57 procent. Sandsynligvis fordi en stor andel af teenagerne går til konfirmationsforberedelse i 7. klasse.
– Jeg synes, jeg er blevet mere kristen. Jeg går til konfirmationsforberedelse, og det gør jo, at man tænker lidt mere over det hele, svarer én.
En anden svarer:
– Jeg er begyndt at tro mere på Bibelens budskab, men før troede jeg måske mere på Gud som sådan.
Undersøgelsen viser, at andelen af troende i 8. klasse falder til 53 procent og i 9. klasse til 43,6 procent.
Generelt tror flere piger end drenge på Gud. Kun én ud af 10 piger tror ikke på Guds eksistens, mens hver fjerde af drengene ikke tror på Gud.
– ole