Fra sygdom Til sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner.
Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret svarkuvert.
Orla Lindskov Christensen, Anne Maries Vej 16, 9000 Aalborg

Brev
Overmandet af træthed
Kære Orla Lindskov
Jeg er en kvinde på 62, og jeg har haft en lungebetændelse, som faktisk har varet næsten tre måneder. Nu er den overstået og det er jeg meget glad for. Men hvad sker der så nu?
Jeg er blevet overmandet af en forfærdelig træthed. Jeg kan ikke sove den væk. Den er der hele tiden, og jeg har faktisk hverken lyst eller energi til noget som helst. Det skræmmer mig at være i denne tilstand. Jeg kan slet ikke samle mig om min andagt, hverken morgen eller aften. Min bøn falder helt fra hinanden. Nogle gange falder jeg i søvn, inden jeg overhovedet får startet. Jeg kan heller ikke samle mine tanker, når jeg forsøger at læse i Bibelen. Tror du, at denne træthed kan gå væk gennem forbøn på et møde eller gennem din tjeneste med en salvedug. Jeg er skræmt ved tanken om, at denne træthed måske ikke går væk, at jeg skal leve med den resten af mit liv.
Du har engang i din Brevkasse skrevet noget om kronisk træthedssyndrom. Er det det, jeg lider af? – Møder du mange rundt omkring i landet, der døjer med træthed?
Jeg håber, at du vil tage mit brev med i din Brevkasse, for jeg har brug for hjælp.
Kærlig hilsen
Den Trætte
Fyn

Svar
Gud ser din træthed
Kære Trætte
Jeg kan ikke svare dig på, om du lider af kronisk trætheds-syndrom. Hvis du vil have en diagnose, så skal du kontakte din læge og blive undersøgt.
Jeg møder en del mennesker på mine møder, som døjer med træthed, ligesom du gør. Det sker ret tit. Især nu i den mørke tid. Men der findes faktisk en anden og værre træthed, som jeg vil kalde den store træthed. Raske mennesker ved som regel ikke, hvad det er. Men mange syge kender til den. Den kan komme efter en svær operation, eller efter længerevarig sygdom. Den store træthed dukker også op hos mange i alderdommen. Den trætte kan være så træt, at han eller hun knap har energi til at røre en finger. Det kan føles som en stor anstrengelse blot at skulle stå ud af sengen om morgenen. Det kan føles næsten uoverkommeligt at skulle bede, læse i Bibelen eller tale med andre. Raske mennesker kan have svært ved at forstå, at man kan være så træt. Men det kan man altså.
Jeg kunne tænke mig, at din træthed måske er en naturlig følge af tre måneders lungebetændelse, som har tappet dig for al din energi. Nu har din krop så brug for megen hvile for at kunne lade op igen. Men igen, kontakt din læge og bliv grundigt undersøgt.
Tidligere brugte man meget udtrykket rekonvalescens om den periode eller tilstand, hvor en patient kommer til kræfter og får hvilet ud efter en sygdom. At den periode må til er helt naturligt, også i dit tilfælde, hvor du har døjet med lungebetændelse i tre måneder. Det må ikke skræmme dig. Jeg tror heller ikke, det er meningen, at man skal overspringe den periode, eventuelt ved hjælp af forbøn. Jeg tror i så fald, at det vil være undtagelsen. Jeg tror, at du skal give dig selv og din krop den tid og den hvile, som den så stærkt trænger til.
Med hensyn til din bøn og bibellæsning for øjeblikket, da tror jeg, at det første, Gud vil sige dig i din træthed, er, at du ikke skal bebrejde dig selv, at du ikke som før kan bede og læse i Bibelen. Han kender jo din tilstand. Han kender den endda bedre, end du selv gør. Han ser jo, at du ikke ønsker at forlade ham. Han ser, at det er din træthed, din svækkede tilstand, der er årsagen. Han bebrejder dig ikke, at du ikke kan bede og læse i Bibelen som før. Prøv at tænke på, hvor kort den mand bad, om hvem Jesus udtalte, at han gik retfærdiggjort hjem. Eller ham, som Jesus lovede at tage med til Paradiset. „Herre, husk mig, når du kommer i dit rige“, sådan lød hans korte bøn.
Du kan tro, at Gud hører dit suk, hvor kort det end måtte være. Det er nu engang ikke længden eller varigheden af bøn og bibellæsning, det kommer an på. Det, der gælder, er, at hjertet griber ud efter Gud. Og trøst dig med, at selv om du ikke føler, at du er til noget i din store træthed, så våger Herren over dig. Han våger over dig, selv om du føler dig elendig. Og han ønsker, at du skal hvile, sove, slappe af i Jesu navn og give din krop den hvile og søvn, den så hårdt trænger til.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Brev
Hvorfor tiltrækker narko unge?
Kære Orla Lindskov
Hvorfor er der så mange mennesker i vores land, der drikker og misbruger alkohol? Hvorfor er der så mange unge, der føler sig tiltrukket af narko og tager det i forbindelse med fester og med at gå i byen?
Jeg vil gerne høre din mening og dine svar, da alle disse forhold er selvdestruktive og en trussel mod vort folks sundhed.
En ældre troende,
som er urolig.

Svar
Et skjul for undertrykt FRYGT OG ANGST
Kære Ældre Troende
Jeg vil gerne sige nogle ting til de store spørgsmål, du stiller.
Drikkeri og brug af narkotiske midler bruges af mange som et skjul for undertrykt frygt og angst. Barnet, som er uden frygt og angst, skam eller skyld, finder sin glæde i forventningen om, hvad det næste øjeblik vil bringe. Det faldne menneske, som lever i den adamske frygt, frygter fortiden, frygter dagen i dag og frygter for, hvad fremtiden vil bringe, ofte fordi han føler sig underlødig og mindreværdig. Han lever i en verden, hvis sande natur han er bange for at møde. Han er bange for livet. Han vil uundgåeligt søge midler til for en tid at dulme angsten ved en eller anden kortvarig „nydelse“. Han søger ind i en unaturlig verden for at finde den glæde, som han ikke mere kan finde i dagligdagen.
De, som søger at flygte fra virkeligheden ved misbrug af stoffer og alkohol, dem bør man føle medlidenhed med og give kærlighed. Bebrejdelser gør kun ondt værre for dem. Det drejer sig om at søge de dybereliggende årsager. For de, der ligger under for misbrug, kan nemlig læges. Ikke ved bebrejdelser eller ved, at vi fordømmer dem. Men ved, at de, der kender den kristne glædes hemmelighed, viser de angste, frygtsyge og glædesløse en ny og bedre vej.
Desværre ser det ud til, at narko – og alkoholmisbrug bliver mere og mere udbredt i vores land, og det er, som du siger, virkeligt en trussel mod folkesundheden. Rigtig mange har desværre mistet den daglige glæde og er i stedet blevet overmandet af frygt og angst.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Salve dug hjalp
Helbredt for depression
Kære Orla Lindskov
Jeg er så ked af, at min salvedug er bortkommet. Jeg ved ikke hvordan. Men jeg savner den. Jesus har helbredt mig utallige gange, også for depression, som er det værste af alt. Lige nu fejler jeg ikke noget, men beder om en ny salvedug, fordi Jesus følger med den – til mig.
Gud velsigne dig !
Kærlig hilsen
I.K., Jylland.

Svar
Kære I.K.
Jeg har allerede sendt dig en ny salvedug til erstatning af den bortkomne. Tingene kan jo blive væk for os alle af forskellige årsager.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Forbøn hjalp
Kan nu gå nu i dagligt fodtøj
Kære Orla Lindskov
Tak for din dejlige Brevkasse i Udfordringen. Jeg bliver glad, når jeg læser den. Tak, fordi du lader dig bruge af Gud. Det er vi mange, der er blevet velsignet af, blandt andet jeg selv.
Det var mig, der gik med forhøjet, ortopædisk sko. Mine ben var ikke lige lange. Efter forbøn blev det rettet op, og jeg kunne bruge almindelige sko. Jeg bruger stadig almindeligt fodtøj.
Kærlig hilsen fra
G.V., Jylland


Artiklen fortsætter efter annoncen: