Middelalderroman for de yngste teenagere

Vi har oplevet en trend af vikingeromaner på de kristne forlag.Anette Broberg Knudsen har haft sin vikingeserie på Lohses Forlag, der afsluttedes i efteråret 2004. Samme år udgav Unitas Poul Abildgaards Thors død. Nu er Poul Abildgaard aktuel med Gidslet, en middel-alderroman, der tager sin begyndelse med biskop Absalons og kong Valdemars indtagelse af vendernes borg Arkona på Rügen i 1169 og ødelæggelsen af guden Svantevit. Fyrst Boris’ søn Jaroslaw bliver taget med som gidsel til Danmark og bliver ført til klosteret i Sorø, hvor hans fremtidige opdragelse lægges i hænderne på cisterciensermunken Sebastian. Ti år senere vender Jaroslaw hjem til Rügen som broder Jaroslaw.
De ti år i Danmark har ændret fyrstesønnen fra hedning til klosterbroder. Undervejs har han haft mange forskellige oplevelser, også barske, og han har stillet de „rigtige“ spørgsmål til den katolske tro og er gradvist blevet ført frem til sin nye tro, godt hjulpet på vej af en dødsdom.
Bogen henvender sig først og fremmest til børn i 10-13 års alderen. Gennem læsning af bogen får de et elementært kendskab til danskernes kamp mod venderne, besejringen af venderne og af klostervæsenet, hvis de når til ende med bogen og ikke har opgivet undervejs af kedsomhed. Bogen er let læst, men den fanger ikke rigtigt på noget tidspunkt. Det er synd, for emnet er godt nok.

Poul Abildgaard:
Gidslet
128 sider • 128 kr.
Unitas