Urimelige beskyldninger mod kristent hjælpearbejde

Danske frikirker tager afstand fra at stille religiøse krav til modtagere af nødhjælp, og respekten for kristent nødhjælpsarbejde er generelt stor En svensk avis hævdede fornylig, at frikirkelige hjælpeorganisationer har tvunget tsunami-ofre i Thailand til at blive kristne, før de kunne få del i nødhjælpen.

– Det er træls, at der er nogen, der ikke kan forstå principperne for uddeling af hjælp. Jesus hjalp jo alle uden at kræve, at de blev kristne, siger Torben Madsen, der er daglig leder i International Aid Services

I sidste uge blev påstanden gengivet i Jyllands-Posten, og det har fået danske frikirkefolk til at reagere.
– Det er fuldstændig forkasteligt, hvis det vel at mærke er sandt, at kristne organisationer kræver omvendelse til kristendommen for at få del i nødhjælpen. Er der brodne kar imellem, tager vi naturligvis fuldstændig afstand fra disse metoder. Det er stik imod kristendommens grundtanke fastslår FrikirkeNets pressechef Svend Løbner.
Han tvivler iøvrigt på, at der er hold i påstandene, der stammer fra det svenske Red Barnets medarbejder i Bangkok.
Torben Madsen, der er daglig leder af den danske kristne nødhjælpsorganisation International Aid Services (IAS) uddyber.
– Det er træls, at der er nogen, der ikke kan forstå principperne for uddeling af hjælp. Jesus hjalp jo alle uden at kræve, at de blev kristne. Vi har i Sri Lanka sikret os, at alle har fået hjælp. Det har jeg dokumentation for i form af vidnesbyrd og historier, siger han.

Kirker gode til fordeling

FrikirkeNet indsamlede sidste år 268.000 til tsunamiofrene i Sri Lanka, penge der er uddelt gennem lokale kirker til alle trængende, uanset religion.
Det danske Red Barnet kender intet til det problem, den svenske søsterorganisation skitserer.
Tværtimod mener Red Barnets projektchef Lennart Falk, at kirkerne er de bedste lokalt forankrede netværk at uddele nødhjælp igennem.
– Det er meget positivt at bruge for eksempel kirker til fordeling af nødhjælpen, da kirker er de bedste lokalt forankrede netværk.
Men der må være en stærk adskillelse mellem mission og nødhjælp. Og det er nødhjælpsorganisationernes pligt at have etiske retningslinier og tilse, at de bliver fulgt helt ud i de yderste led, mener han.

Modererer udtalelser

Den svenske medarbejder i Bangkok, Inger Östergren, har da også delvis modereret sine udtalelser over for den svenske avis Dagen.
– Jeg er en gammel ræv i bistandssammenhæng, og jeg har utroligt stor respekt for de svenske organisationer, som arbejder på kristen grund. Det vil jeg gerne understrege, siger hun og forklarer, at de organisationer, som stiller krav for at give nødhjælp, er små organisationer med en ekstrem „højredrejning.“
– ole