Knirkende parforhold tilbydes rådgivning

Mange parforhold går dårligt. For
første gang yder Familieministeriet økonomisk støtte til parrådgivning.Familieministeriet har for første gang ydet økonomisk støtte til rådgivning af knirkende parforhold. På finansloven er der afsat 10 millioner kroner pr. år til støtte af 12 pilotprojekter fordelt over hele landet de næste fire år.

– Danskerne er vant til at vedligeholde hus, bil og krop, men kærligheden skal også vedligeholdes, siger daglig leder af Center for Familieudvikling, psykolog og familieterapeut Annette Due Madsen

Et af dem begynder i Roskilde Kommune den 1. marts, hvor i alt 100 par med børn under 18 år kan få et PREP-kursus enten som aftenkursus eller weekendkursus. PREP er et kursusprogram for par, der ønsker at arbejde med deres forhold. Det er Center for Familieudvikling, der har ansvaret for projektet i Roskilde. Centret blev stiftet herhjemme i marts 2004 med det formål at udbrede PREP, der står for Prevention and Relationship Enhancement Program.
PREP er forskningsbaseret og udviklet i USA igennem de sidste 30 år på universitetet i Denver.
PREP er religiøst uafhængig, men bygger på grundlæggende værdier som respekt, tilgivelse og forpligtelse. Den daglige leder af Center for Familieudvikling er psykolog og familieterapeut Annette Due Madsen.
– Familieministeriet har ønsket at give en håndsrækning til rigtig mange danske familier. Og behovet er meget stort.
En tredjedel af alle parforhold opløses igen, derudover viser det sig, at mange lider i deres forhold, selvom de bliver sammen.
– Danskerne er vant til at vedligeholde hus, bil og krop, men kærligheden skal også vedligeholdes. Forelskelsen kommer automatisk, men det gør kærligheden ikke. Den skal plejes, inden de store problemer opstår, siger Annette Due Madsen.

Mænd tøver

Flere og flere søger professionel parrådgivning, men mænd har traditionelt sværere ved det end kvinder.
– Mænd bliver ofte overtalt til at tage med på et kursus af deres kone. Så det er en solstrålehistorie for os, når mænd efter et kursus ofte takker og udtrykker stor glæde og udbytte af forløbet.
PREP-kurser er ikke terapi, hvor man skal dele sine følelser med andre.
Det er et undervisningsprogram, hvor parrene også får nogle redskaber, som de kan arbejde videre med derhjemme. Det tiltaler mænd, er vores erfaring, siger Annette Due Madsen, der har specielt nød for parforhold med børn.
– Børnene lider, når forældrene ikke kan sammen. De skuer op i de voksnes øjne og lever i de voksnes atmosfære. Et kursus bliver specielt målrettet forældre til et handicappet barn, fordi de lever under et stort pres, fortæller den daglige leder af Center for Familieudvikling.

Uddanner ledere

PREP har i øjeblikket 100 certificerede ledere. Det er mennesker, der i forvejen har en relevant uddannelse som for eksempel socialrådgivere, læger, præster, psykologer og lærere.
– Først og fremmest skal vi nu afholde kurser for par i projektet i Roskilde. Men vi skal også afholde lederkurser for fagfolk, så de selv bliver i stand til at afholde kurser. Præsterne ved blandt andet Roskilde Domkirke viser også interesse.
Udover projektet i Roskilde afholdes PREP-parkurser rundt omkring i landet både i kommunalt, privat og kirkeligt regi, fortæller Annette Due Madsen.
Formanden for centrets bestyrelse er tidligere generelsekretær i Det Danske Bibelselskab cand.theol. Morten Aagaard. Jann Sjursen, tidligere minister og folketingsmedlem, er medlem af bestyrelsen.
Til marts udgiver forlaget Høst & Søn bogen „Kæmp for kærligheden – bogen om at leve sammen“, som er den store grundbog om PREP.