Multietnisk forårskonference i København

Tværkulturelt center holder konference om temaerne sorg, livskrise og eksil 17. og 18. marts i København.Årets hovedtaler er den spanske læge og psykiater Pablo Martinez, som „forener faglig viden og menneskelig indsigt på tværs af kulturer med en personlig kristen overbevisning og ægte omsorg for det enkelte menneske“, som det hedder i programmet.
Der vil også være oplæg fra forskellige nydanskere, der taler om sorg i mange forskellige fomer, og hvordan man håndterer den.
– Tore