Orientering om tværkirkeligt misbrugscenter i Odense

Det tværkirkelige misbrugscenter Kildegården holder orienteringsmøde 25. marts i Kristuskirken i Odense.

Bjarne Willer

Med temaer som: „Hvad gør man, når skaden er sket“ og „Netværksindsatsen for misbrugere – hvordan håndterer vi den i vore frikirker og menigheder?“ vil pastor Bjarne Willer og redaktør Poul Kirk med både foredrag og gruppearbejde belyse den nuværende situation for hjælpecenteret Kildegården i Ryslinge, der har fungeret siden 1982 og hjulpet hundreder af misbrugere.
– Tore