Dansk indsamling skal give vand og mad til Østafrika

International Aid Services starter indsamling til nye brønde i Tanzania og mad til KenyaI Tanzania er der tørke på 3. år og kvinder må gå i op til 12 timer efter vand. I Kenya er regnen slået fejl i fem år. Nu skal dansk hjælp afbøde situationen.

IAS vil hjælpe med at bore brønde i det tørkeramte Tanzania

Flere østafrikanske lande har de senere år været hærget af tørke, og flere nødhjælpsorganisationer arbejder i området for at bringe hjælp.
En af dem er pinsekirkernes nødhjælpsorganisation IAS, der netop har modtaget 400.000 kroner fra Danida gennem Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling.
Organistaionen har dog vurderet at midlerne langt fra vil dække behovet, og har derfor besluttet at supplere med en spontan indsamling.
I det nordlige Tanzania vil halvdelen af pengene blive brugt på at skaffe vand. I Nordøst Kenya vil de fleste penge gå til mad.

Elefanter ødelagde Vandledninger

I Tanzania betyder tørken, at kvinderne må gå op til 30 km til den nærmeste brønd for at hente vand. Det tager ca. 12 timer.
De kunne godt have fået vand på en nemmere måde, hvis ikke elefanter fra en nærliggende nationalpark havde ødelagt rørledningerne.
Ud over at reparere disse rørledninger er IAS gået i gang med at bore nye brønde – noget de er vant til fra Sudan, her har de boret over 400 brønde.
IAS har de danske medarbejdere på plads i området. Mirjam og Per Bjerre fra Kolding arbejder tæt sammen med regeringens vandforsy-ningsprogram om at møde de akutte behov.

Mad til 5000 sultne
i Nordøst-Kenya

I Nordøstkenya handler det først og fremmest om fødevareforsyninger. På grund af manglende regn i 2005 har 3,5 mio. mennesker – heraf 500.000 skolebørn – behov for intensiv nødhjælp over det næste år.
Her vil 5000 mennesker, hvoraf 70 pct. er kvinder og børn, få akut nødhjælp i en måned og mere langsigtet hjælp fire måneder frem, oplyser IAS.
mbc