Den OKKULTE sharmantromme blev indviet til LOVSANG

Ved UNA´s grønlænderstævne i Svendborg
blev den grønlandske tromme indviet
til tjeneste i lovsang og tilbedelse.
Det var et historisk øjeblik.Den grønlandske tromme er det oprindelige musikinstrument i Grønland. Den blev brugt til sang og fest, til kamplege, hvor man sang smædeviser mod hinanden for at afgøre en strid, og til åndemaning. Ved åndemaningen havde trommen en okkult funktion og som sådan har den været med til at ødelægge meget i det grønlandske folk. Alligevel er trommen en væsentlig del af den grønlandske kultur.

Da Hans Egede kom til Grønland som missionær, forbød han trommens brug, og helt op til i dag har trommen været at betragte som et hedensk instrument – til stor sorg for mange, mens andre har holdt fast ved at lægge afstand til trommen.

Da Sofie Pedersen blev biskop i Grønland, udtalte hun i et interview, at hun gerne så trommen blive brugt i kirken, men hun ville ikke tage initiativet til det.

For et par år siden deltog en gruppe grønlændere fra den grønlandske frikirke, Inuunerup Nutaap Oqaluffia, ved et fælleskirkeligt stævne for inuitter i Canada.
Her oplevede man inuit-trommen blive brugt til lovsangen, og man var begejstrede.

Sidste sommer deltog flere grønlændere og danskere fra UNA, foreningen for kristne grønlændere i Danmark, i et stort stævne i Kiruna for kristne oprindelige folk.
Her oplevede man, at samerne havde taget den gamle samiske tromme ind i lovsangstjenesten. Man havde indviet trommen til tjeneste for Gud.

Det har inspireret grønlændere i Danmark til at gøre det samme. Ved grønlænderstævnet i pinsekirken i Svendborg lørdag den 11. marts blev den grønlandske tromme, nu kaldet Jesus-trommen, indviet til lovsangstjeneste, hvorefter den blev taget i brug.

Det var et meget stort og stærkt øjeblik for de grønlandske deltagere, for tidligere missionærer i Grønland. Trommen blev givet tilbage til kristne grønlændere for at kunne bruges til lovsang og tilbedelse.