Flere japanere er kristne

JAPAN – Undersøgelse viser, at seks procent af japanerne er kristne – tidligere målinger viste blot én procent.En ny meningsmåling fra Japan viser, at en større andel af befolkningen end hidtil antaget er kristne.
Undersøgelsen viste, at ud af de 30 procent af den voksne befolkning, der gav udtryk for at tilhøre en religion, var 75 procent buddhister, 19 procent shintoister o g12 procent kristne. Dette skulle omregnet give en andel på seks procent af den samlede japanske befolkning. Tidligere undersøgelser har anslået, at de kristne kun skulle udgøre én procent.
Gallup fremhæver ifølge The Christian Post, at forskellen kan skyldes, at den seneste undersøgelse er den bredeste kulturelle undersøgelse, der nogensinde er gennemført i Japan.
-mbc