Så forskellige som nat og dag

Uvidenheden om kristendom er enorm i det moderne Danmark. F.eks. er det meget almindeligt at påstå, at Bibelen er lige så krigerisk som Koranen. Eller at kristne er lige så fanatiske som muslimerne.Som alle véd, hører Udfordringen ikke til de aviser, der ønsker at skabe konflikter til muslimerne. Tværtimod. Vi har ofte her på lederpladsen argumenteret for, at vi skal behandle muslimer og andre troende med respekt og forståelse for det, der er helligt for dem – selvom det ikke er helligt for os.
Men når det er sagt, så er det også vigtigt at slå fast, at kristendommen er så totalt forskellig fra islam, som den næsten kan blive. Koranen er helt forskellig fra Bibelen, selv om Muhammed har genfortalt en del stof – på sin måde!
Selv om israelitterne i gammeltestamentlig tid naturligvis kæmpede blodige kampe med de andre folk, så er det alligevel påfaldende, hvor forskellige Bibelens skrifter er fra de samtidige skrifter, når det gælder krigs-retorik.
Og man finder ingen steder i Bibelen opfordring til at indføre sin egen religion med magt og vold. Den tanke er absurd, for troen er jo det enkelte menneskes egen sag, og menneskets frie vilje betones netop igen og igen.
Og når vi kommer til Ny Testamente og tiden fra Jesus og fremefter, så er det tværtimod opfordringer til fred, tilgivelse og forsoning, der dominerer. Her er budskabet klart at vende den anden kind til, at gå en ekstra mil for at imødekomme ens modstander, ikke at gribe til sværdet, osv.
Vær mod andre, som I ønsker, at de skal være imod jer.

Verdslige danskere gør sig ofte ikke klart, at vi har de fleste af vore humane og tolerante holdninger netop fra kristendommen. De, der er i tvivl om det, bør læse Kristeligt Dagblads chefredaktør Erik Bjeragers nye bog på Gyldendal: „Gud bevare Danmark“. Her sættes tingene endelig på plads.
Verdslighed er bestemt ikke tolerant, det véd vi nu! Religion er heller ikke nødvendigvis tolerant.
Men kristendommen giver frihed til at tro eller lade være. Den giver os idealer om medmenneskelighed og retfærdighed – også for vore fjender.