Undersøgelse i USA: Mennesket er skabt af Gud

Ny gallup-undersøgelse viser, at hver anden amerikaner tror på, at „Gud skabte mennesket præcis som Bibelen beskriver det.“Vi vidste det måske godt, men nu er der kommet tal på: Amerikanerne er ikke udelt begejstrede for evolutions-teorien.
En ny undersøgelse foretaget af Gallup, blev offentliggjort sidste onsdag i magasinet Editor & Publisher. Spørgsmålet, deltagerne skulle svare på, var: Hvilket af de følgende udsagn ligger tættest på dit syn på oprindelsen og udviklingen af mennesket.
Resultatet viser, at 53 procent af de adspurgte valgte udsagnet „Gud skabte mennesket præcis som Bibelen beskriver det“, 31 procent sagde, at mennesket ikke blev udviklet tilfældigt, men „styret af Gud“. Endlig bakkede 12 procent op om Darwins teorier, ved at sige at Gud „ingen andel“ havde i dette.
Det mest overraskende er dog, at resultatet bryder med påstande om, at det kun er den „religiøse højrefløj“ blandt republikanerne, der er modstandere af Darwins lære.
Ifølge meningsmålingen er der godt nok 57 procent af de republikanske vælgere, der bakkede op om skabelses-læren. Men hele 44 procent af dem, der stemmer på Demokraterne, tror ligeledes på, at mennesket er skabt af Gud.
Undersøgelsen kommer ovenpå lang tids debat om Darwins lære i det amerikanske samfund.
Michael Bobjerg