Overskud på tre millioner i IM

Indre Mission (IM) har netop afsluttet sit regnskab for 2005. Resultatet blev et overskud på 3 millioner kr. mod et budgetteret underskud på 800.000 kr. 2004 viste et underskud på 1,8 millioner kr., oplyser Christian Aagaard, formand for IMs økonomiudvalg.
IMs samlede indtægter beløb sig i 2005 til 37,5 millioner kr. i 2005 mod 35,1 millioner kr. i 2004.
43% af IMs indtægter er frivillige gaver. I lighed med andre missionsselskaber oplever IM også her en faldende tendens. Gaveindtægterne er faldet med 483.000 kr. i forhold til 2004. Til gengæld er indtægterne fra genbrugsbutikker steget.
– Der vil i de kommende år være behov for, at de direkte gaver får et ekstra løft, siger Christian Aagaard.
Udgifterne blev på i alt 34,5 millioner kr. i 2005 mod 37 millioner kr. i 2004. Heraf er lønudgifterne den største udgiftspost i Indre Missions regnskab. I 2005 beløb den sig til 23,4 millioner kr. mod 24,7 millioner kr. i 2004.
Indre Missions hovedbestyrelse har på sit forårsmøde godkendt regnskabet for 2005.
– Tore