Flygtninge besøgte seniorlejr i Virksund

Du skal elske din næste, som er sådan én, som du selv er, var budskabetDer skal bygges bro mellem mennesker, uanset hudfarve, køn, race, religion, politiske anskuelser. Mennesker er mennesker – skabt i Guds billede.

Der blev sunget mange glade lovsange af de besøgende flygtninge på seniorlejren

Det fik man eksempler på, da en stor gruppe afrikanere fra et asylcenter i Nordjylland gæstede Missionsforbundets Seniorlejr i Virksund i begyndelsen af maj.
Steen Nygaard fra Bethaniakirken i Aalborg er dybt involveret i arbejde med nydanskere i menigheden og besøger ofte asylcenteret.
En gruppe afrikanere fra asylcenteret tog han med til seniorlejren, hvor de glædede deltagerne med glad kristen sang og mange hallelujaer.
De forstod at sprede glæde, til trods for, at de venter på asyl, har en forfærdelig fortid bag sig og en usikker fremtid foran sig.

Genforenes med
datter efter fire år

Blandt deltagerne var en bedstemor med to døtre og 3 børnebørn, deriblandt et tvillingepar på omkring 1 år. De var flygtet fra Burundi, hvor de har mistet deres nærmeste, der er blevet slået ihjel. Nu er de i Danmark, men de ved ikke, om de får lov til at blive her.
Den nære fremtid er usikker, men de er sikre på, at de skal fortsætte lovsangen i det himmelske kor i evigheden. Derfor kan de også, trods omstændighederne, synge glade lovsange her på jorden.
I koret var der også et ægtepar, som har boet her i længere tid og har fået opholdstilladelse. Under flugten kom mand, kone og barn væk fra hinanden.
Konen nåede først til Danmark, senere manden og mens de sang på lejren, kom der en sms om, at deres 14 årige datter, som de ikke har set i 4 år, netop er ankommet til Sandholmlejren, og familien kan snart forenes.
Besøget af denne gruppe på seniorlejren understregede lejrens tema: ”Du skal elske din næste, som er sådan én, som du selv er”. Bjarne Nederby Jessen holdt bibeltimer og prædikede ved afslutningsgudstjenesten over temaet.