Kirkeindvielse i Strandby Metodistkirke

Metodistkirken i Strandby blev indviet med festgudstjeneste søndag den 28. maj efter en omfattende restaurering, om- og tilbygning.

Det ny kirkecenter før færdiggørelsen

I august 2005 startede byggeriet, som har forandret Metodistkirken i Strandby til et kirkecenter.
En del af fornyelsen består i en ny fløj med lokaler til kirkens børne- & ungdomsarbejde.
En anden del af projektet er opførelsen af en stor pyramide-sal, som dels giver mulighed for store arrangementer og dels giver kirkens ydre en karakteristisk arkitektonisk profil.
Den tredje og sidste del af projektet er restaurering af selve kirkerummet, herunder ny farvesætning, som gør den 45 år gamle kirke helt moderne.
Menigheden i Strandby tæller 653 medlemmer, heraf 136 børn og unge under 18 år. Kirken har 305 børn og unge i spejder-, klub- og kor-aktiviteter.
– Tore