Mindre pisk og stor gulerod skal få unge i gang

Kristelig Fagbevægelse mener, det er for drastisk at nedsætte de unges dagpenge til det halve, hvis ikke de går i gang med en kompetencegivende uddannelse, sådan som regeringen har foreslået.- Kristelig Fagbevægelse kan gå med til en maksimal nedsættelse på 25 procent. Derudover mener vi, det er vigtigt, at der sammen med pisken er en stor gulerod i form af at hjælpe og motivere de unge til at vælge en uddannelse, som er relevant for dem, siger Kristelig Fagbevægelses landsformand Søren Fibiger Olesen.
– Det må ikke ende i meningsløs aktivering. De unge skal vejledes til at vælge en uddannelse, som de brænder for, og som fører til et arbejde, de kan se sig selv i. Ellers spilder samfundet ressourcer på at uddanne unge forgæves, siger Søren Fibiger Olesen.
– hb