Tradition er det vigtigste ved dåben

Norge – Fire ud af ti gudstjenestedeltagere siger, at tradition er den vigtigste betydning af dåbshandlingen i Den Norske Kirke.Det fremgår af en undersøgelse, Visende har lavet for Kristelig Pressekontor i Norge. Det er personer, som har været til stede i forbindelse med dåb i den norske statskirke, der har svaret på spørgsmål. Der var kun mulighed for at sætte kryds ud for ét svar.
Af de ikke-kristne svarer 47 procent, at det vigtigste ved dåbshandlingen er tradition. 31 procent af de kristne svarer det samme. Betydelig flere kvinder end mænd og mange flere unge end ældre har sat kryds ud for, at dåben er tradition.
27 procent svarer, at det vigtigste ved dåbshandlingen er, at barnet bliver Guds barn, sådan som Den Norske Kirke lærer.
18 procent svarer, at for dem er det vigtigste ved dåbshandlingen ”markeringen for at navngive barnet”. Men Den Norske Kirke lærer ikke, at dåben er en navneceremoni. Barnet har fået sit navn før dåbshandlingen.
Fire procent kalder dåbshandlingen en pligthandling.
– KPK/hb