Ung munk besøger Danmark

Mange unge fra hele Europa besøger hver sommer Taizé

Omkring den alder, hvor andre unge tager ud at rejse, flytter sammen med kæresten eller tager hul på karrieren, tog en ung mand en ualmindelig beslutning. Han gik i kloster. I denne måned besøger han Danmark.
Broder Bruno var 24 år, da han forlod sit hjemland Schweiz og sluttede sig til et broderfællesskab i den franske landsby Taizé.
I dag er det otte år siden, at Broder Bruno aflagde løfte om at leve som munk, et liv i cølibat og fattigdom og en hverdag med plads til refleksion, bøn og stilhed.
På invitation af Økumenisk Ungdom og i samarbejde med lokale fri- og folkekirker besøger Broder Bruno Danmark for at fortælle sin historie og holde Taizé-andagter over temaet Bøn og Guds kraft.
Taizé-samfundet, som blev grundlagt under Anden Verdenskrig, er økumenisk og åbent for, at besøgende kan komme og bo en uge eller mere og opleve munkenes dagligdag på egen krop, hvilket flere tusinde især unge pilgrimme har benyttet sig af. Snart er der mulighed for at opleve stemningen fra Taizé herhjemme i landets større byer.
– Tore