Mobning og stress i folkekirken

Der er markante problemer med arbejdsmiljøet i folkekirken. Det viser tal fra Arbejdstilsynet, som Kristelig Dagblad har undersøgt.Arbejdstilsynet skal frem til år 2011 besøge samtlige arbejdspladser i Danmark og undersøge det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Herunder de ca. 2000 folkekirker.
Indtil nu er der besøgt 150 kirker, og resultatet har været 55 påbud om ændringer eller forslag til forbedringer af arbejdsmiljøet.
Dette tal siger dog ikke noget om, i hvor mange af kirkerne der er fundet problemer.
De danske frikirker skal også besøges i den igangværende undersøgelse.
– Tore