Nyt præste-netværk: Nej til dialog med islam

Biskopper og præster i Folkekirken er ved at alliere sig med islam.

– Vi tror på samme Gud, men vi tror ikke det samme om Gud, siger biskop N. H. Arendt

Det hævder teologerne Katrine Winkel Holm og Thomas Reinholdt Rasmussen i en kronik i Kristeligt Dagblad den 15. maj.
De er frontfigurer i en nyt islamkritisk netværk i Folkekirken, som gør op med flere af biskoppernes forsøg på at komme danske muslimer i møde gennem dialog.
Det nye netværk har foreløbig samlet 60 teologer og folkekirkepræster fra hele landet og fra alle hjørner af det kirkelige spektrum.

Syn på Jesus skiller

At føre dialog med islam er umuligt, fordi kristne og muslimer helt grundlæggende ikke tror på den samme Gud, skriver Winkel Holm og Reinholdt Rasmussen. Én af de mest markante forskelle på kristendom og islam er synet på Jesus. Hvor Jesus i Bibelen beskrives som Guds søn og verdens frelser, beskrives han i Koranen som en stor profet. Og i islam regnes det for gudsbespotteligt at hævde, at Jesus er Gud.
Derfor giver det ikke mening, når flere af Folkekirkens biskopper opfordrer til at fokusere på det, kristne og muslimer er enige om. ”For en kristen kirke, der ikke vil fokusere på Kristus, er i fuld gang med at forråde Kristus,” hævder de to kronikører.
I stedet for dialog og sniksnak skal der satses på mission. ”Der bør drives kristen islammission af kærligheden til muslimen, som er vores vildfarne broder. Der er kun én holdning til muslimen: at forkynde ham ud af trældom til frihed,” hedder det i kronikken.

Samtale er nødvendig

Biskop Niels Henrik Arendt kalder det en monopolisering af Gud at hævde, at kristne og muslimer ikke tror på den samme Gud. ”Man kan højest sige, at vi ikke tror det samme om Gud,” siger han.
”Hvis den kristne mission skal nå den enkelte muslims hjerte, kan vi ikke foragte muslimen. Samtale med islam er en nødvendighed, fordi vi lever i den samme verden,” siger biskop Karsten Nissen.
Generalsekretær i Danmission, Mogens Kjær, glæder sig over det nye netværks ønske om at drive mission.
”Hvor er det dejligt at flere får øjnene op for, at mission er en nødvendig del af kirkens arbejde,” skriver Mogens Kjær. Han undrer sig dog over, hvordan netværket vil missionere uden at gå i dialog med muslimerne.
Organisationen FrikirkeNet, som er et netværk af cirka 100 frikirker, kalder initiativet uhensigtsmæssigt:
”Vi skal naturligvis ikke være blåøjede og kun fokusere på lighederne mellem kristendom og islam, men starter vi dialogen med at kritisere modparten, har vi lukket muligheden for mission,” siger pressekoordinator i FrikirkeNet Svend Løbner.
Ole Larsen, KP