Unge baptister mister del af DUF tilskud

1. juni afleverede Baptisternes Børn og Unge (BBU) sin årlige ansøgning til Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF). Ligesom spejderne er BBU afhængig af det tilskud, der kommer fra Tips- og Lottomidlerne. Normalt har BBU søgt om tilskud i den gruppe af landsforeninger, der har mere end 700 medlemmer under 30 år. Denne gang har det imidlertid ikke været muligt, da BBU ikke har haft over 700 medlemmer, der har kunnet leve op til de krav, DUF stiller.
– Mange lokalforeninger synes, at der er for meget administration ved at være medlem af BBU, siger BBUs nye formand, Kristoffer Anhøj.
De sidste år har BBU modtaget omkring 1,4-1,5 mio. kr. i tilskud, men i år bliver det væsentligt mindre. Formentligt omkring 800.000-900.000 kr. Ved at trække kraftigt på reserverne er det dog muligt for BBU at beholde de ansatte. Lise Nielsen, Ivan Zimmermann og Anders Sprotte vil alle kunne fortsætte. BBUs ledelse vurderer nemlig, at det allerede fra næste år igen er muligt at kunne modtage det store tilskud. Der er nemlig en del medlemmer, som det formentligt er muligt at tælle med fra næste år.
– Tore