Vor fælles kamp

Kort før deadline på dette store sommernummer fik vi en god besked: Udfordringen er godkendt til at modtage distributionsstøtte i gruppen af dagbladslignende aviser.For godt et år siden ændrede regeringen pludselig reglerne, så Udfordringen måtte betale ca. en million mere om året i porto. En besynderlig ideologisk beslutning, der forringer bladenes muligheder og gør postbudene arbejdsløse – uden at det giver staten større indtægter… Det er kun fornuft for ideologer.
Det var et hårdt slag, og det skabte en masse usikkerhed – navnlig fordi både beslutningen og overgangen kom midt i samme regnskabsår uden varsel. Efter stærkt pres blev loven da også udsat flere gange, men trådte så i kraft til nytår 2006.
Først nu ca. 1. juli er det så afgjort, at vi kan få tilskud…
Men Gud ske lov er vi overlevet indtil nu. Tak for forbøn!
Portostøtten betyder dog ikke en umiddelbar gevinst for Udfordringen. Støtten er kun på 335.607 kr., altså kun 1/3 af det, vi har mistet. Og godt 50.000 kr. lavere end den støtte, vi kunne få i gruppen af kirkelige og andre foreningsblade.
Alligevel ønskede vi helt bevidst at være i netop gruppen af dagbladslignende aviser. Udfordringen er nemlig en avis.
Udfordringen er helt uafhængig af kirker og organisationer, vi er en selvejende avisfond. Med nøjsomhed, opfindsomhed og Guds velsignelse er det lykkedes at udkomme, siden avisen opstod i 1973, og at fortsætte som aktuel ugeavis i 1986.

Udfordringen vil fortsat fortælle om kristen tro, så almindelige mennesker kan forstå det. Vi vil inspirere og samle kristne på tværs af kirker og retninger.
Midt i en religions-fjendsk tid kæmper Udfordringen sammen med dig for en folkevækkelse, så den kristne tro og de positive værdier kan forny Danmark igen. Medierne, skolerne, det politiske og kulturelle liv, ja endda mange af kirkerne er gået i sort – moralsk og åndeligt. Der er hårdt brug for fornyelse! Og Udfordringen kan være en nyttig fælles brik i kampen.
Men vi behøver din hjælp til at gøre avisen kendt og brugt af mange flere. Vi er nødt til at tilbyde den meget billigt til nye læsere, og det koster – men det håber vi, at du som trofast læser vil bakke op ved med glæde at betale dit abonnement. Tak også for støtte med annoncer og gaver (se giro-nr. herunder), så vi kan sende avisen ud til fængsler, soldaterhjem, alphakurser, efterskoler, osv.
Stå sammen med andre kristne, kæmp for det, du tror på – og hold ud!