En speciel ’Pilgrims Vandring’

En pilgrimstur til det lokalområde, hvor John Bunyan sad i fængsel for sin kristne tro og skrev den verdensberømte ’En Pilgrims Vandring’ kan give inspiration i dagFor tiden er det populært at tage på pilgrimsvandring, og det er på mange måder velgørende.

Af Ole Westergaard
Tidl. assurandør,
Roskilde

I mange år har jeg ønsket at tage på en pilgrimstur til John Bunyans hjemegn og verden omkring Bedford og Elstow, hvor han levede sit liv, og hvor han bl. andet skrev verdens største bestseller, nemlig En Pilgrims Vandring.
Denne bog er vel nok det, han er mest kendt for, men det er værd at vide, at han har skrevet mange andre bøger, og at de er udgivet i de fleste af verdens lande. Flere af dem er klassikere, oversat og læst på 170 forskellige sprog! En Pilgrims Vandring er oversat til mere end 200 sprog. Her i 2006 genoptrykkes hans værker stadig, også på dansk.
Det er forunderligt at tænke på, at Bunyans 12 år lange og strenge fængselsophold, mens han havde hustru og fire børn derhjemme, førte til, at verdens mest læste bog, næst efter Bibelen, blev skabt i hans ensomhed i fængslet i Bedford.
Dette er et vidnesbyrd om, at det, vi mennesker opfatter som en ulykke, kan Gud i sin visdom vende og bruge til noget godt, til en velsignelse, som vi hverken anede eller ventede.

Nej til ’frihed’

I juli var min datter Eva, der er kørestolsbruger, og hendes hjælper i London, og jeg var inviteret med som ’tilsynsførende!’ Det sagde jeg JA til, når blot jeg måtte få en dag eller to til min pilgrimsvandring.
Tidligt en morgen tog jeg så en bus de ca. 65 km til Bedford. Her blev jeg klar over, at det fængsel, hvori Bunyan sad, var bygget om, og eneste mindelse om opholdet her var en mindeplade, der fortalte om John Bunyans skæbne.
Bunyan blev smidt i fængsel af myndighederne, fordi han prædikede på en måde, som de ikke ville acceptere. Efter at der var gået 8 år fik han tilbudt sin frihed, såfremt han ville afstå fra at prædike mere. Dette sagde han NEJ til. På sådanne betingelser ville han ikke være “fri!” Han blev derefter endnu yderligere 4 år i sin celle.

Bunyans kirke

På en central plads i byen står der en stor statue med oplysninger om egnens store søn.
Efter det lange fængselsophold var Bunyan præst i Bedford, og i floden Ouse døbte han de mennesker, der kom til tro på Jesus Kristus, og som derefter tilsluttede sig menigheden.
Mange af lokaliteterne i Bedford og Elstow er af Bunyan brugt som inspiration og grundlag for beretningen om Pilgrims rejse gennem livet. Selvfølgelig opsøgte jeg nogle af disse steder.
I Bedfords centrum ligger stadig den kirke, hvor Bunyan i perioden efter fængselsopholdet var præst (1672 – 1688) Kirken hedder nu Bunyan Meeting Free Church og er en levende og karismatisk kirke. Det meget smukke kirkerum har mange værdifulde malerier, illustrationer og skriftlige materialer fra Bunyans tid.

Fængselscelle med lys

Jeg deltog i en gudstjeneste, hvor jeg også følte stor taknemlighed og glæde over, hvad Gud i sin nåde og kærlighed har givet os gennem John Bunyans vidnesbyrd og virke.
I en stor tilbygning er der indrettet et godt museum, der på en smuk og værdig måde redegør for Bunyans livsværk. F.eks. er der et bibliotek med hans bøger på næsten alverdens sprog.
Et af rummene er indrettet som hans fængselscelle. Her sidder fangen i skæret af et stearinlys og læser højt af Bibelen. Det var gribende og højtideligt at overvære.

Ungdommens vilde liv

Fra Bedford til landsbyen Elstow er der omkring 5 km, og man krydser på turen floden Ouse ved hjælp af to broer. Denne strækning blev min egentlige pilgrimsvandring, der sluttede i Johns fødeby med alle de rige minder om hans barndom og ungdom.
Særlig hans ungdom var præget af et vildt liv med spil og forfærdelig banden. På fælleden (markedspladsen) mellem bopælen og kirken samledes de unge til spil og tant. Her afholdtes også markeder med al tidens gøgl og letsindige fornøjelser (Forfængelighedens marked i bogen).

Himlen eller Helvede?

En aften midt i et spil stivnede John pludselig til kammeraternes store forbavselse. Der var sket det for ham, at han tydeligt hørte som en røst fra Himlen, der sagde: ”Vil du forlade dine synder og komme i Himlen, eller vil du fortsætte og ende i Helvede?” Han blev meget forskrækket over oplevelsen, og ved troende venners hjælp – ikke mindst pastor John Giffords (Evangelisten i Pilgrimsvandringen) – blev han ledt til omvendelse og tro. Rigtig fred i sit hjerte fik han først, da han læste ordene i Romerbrevet. 3,24: ”og de bliver retfærdiggjorte uforskyldt af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus”.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Te til pilgrimmen

Det originale titelblad til Bunyans bog

Da jeg i middagsheden nåede frem til Elstow og fandt skygge i Bunyans tidligere bopæl, var jeg stagetræt og ør af varmen. Det må den kvindelige kustode have bemærket, for hun kom hen til mig og spurgte om jeg ikke trængte til en kop te? Om jeg gjorde! Selv om jeg ellers aldrig nyder te, drak jeg et stort krus, mens jeg sad komfortabelt i hendes kontorstol.
Da der senere indfandt sig et hold turister, som kustoden skulle guide ovenpå, spurgte hun mig, om jeg ville passe “butikken” imens? Det var da interessant, og jeg gjorde det selvfølgeligt gerne.
Den gamle sognekirke, hvori John var døbt som spæd, havde kun få minder eller omtale af Bunyans liv. Dog stod der på et stort skilt, at her i denne kirke var John Bunyan døbt som barn! Kirkegården var forfalden og grim.
Spændende var det fristående firkantede tårn med skydeskår øverst oppe, som i Bunyans levende fantasi blev Beelsebuls borg, hvorfra pilgrimmene blev beskudt med pile, når de ville gå gennem porten.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Ingen lette løsninger

Min pilgrimsfærd blev en stor og god oplevelse for mig, med inspiration til at huske og ære en mand, der på trods af stor menneskelig modstand og personlige lidelser og modgang valgte at være helhjertet i tjeneste for Gud.
Han var trofast overfor det, han anså for rigtigt, og som han overbevistes om gennem læsning og studium af Bibelens ord. Det gav hans liv indhold, og blev til velsignelse for utallige mennesker. Han valgte ingen lette løsninger, hverken med hensyn til menighedens liv eller til hans eget familieliv, men var villig til at betale prisen for at følge Guds anordninger og vejledning.
I vor tid, hvor livet leves lidt mere letsindigt og overfladiskt, er det godt at kende et fyrtårn som John Bunyan at se op til.
Til sidst en opfordring: læs nogle af hans bøger, og besøg hans fødeby.