Erik Meier Andersen 50 år

Sognepræst Erik Meier Andersen fylder 50 år 3. august.
Erik Meier Andersen har siden 1989 været sognepræst ved Adventskirken i Vanløse. Han har været med til at tage nye initiativer: alternative gudstjenesteformer, fredagsfamilie, ”Søndag 12-2-arrangementer”, løbende kunstudstillinger mv.
Han er meget vellidt af alle i sognet og holder gode, vedkommende og velbesøgte gudstjenester.
Erik Meier Andersen er formand for Plejecenteret Bonderupgård og for Gades Legat samt bestyrelsesmedlem i den lokale FDF-kreds og i Københavns Stiftudvalg for Mission.