Klosterruten gennem Sønderjylland

Ny serie af rejsebøger leder læseren gennem Danmarks åndelige og historiske seværdigheder.”Den Danske Klosterrute” er en serie rejsebøger, som leder læseren gennem landets åndelige og historiske seværdigheder. Og der er også mange andre nyttige oplysninger om kunst og natur. Som titlen antyder, går ruten via henved 30 af middelalderens klostre.Så kan man selv vælge, om man vil tilbagelægge strækningerne som pilgrimsvandrer eller på cykel – eller i tankerne, mens man ligger i hængekøjen. I bil kan man dog ikke følge rutens småveje og stier, men nok besøge de fleste steder.
Det er en glimrende idé med denne bogserie, så man uden de store forberedelser eller viden i øvrigt kan tage på en klostertur til kirker og andre seværdigheder i sommerferien.
Desværre udkom den seneste udgave så sent, at vi ikke kunne nå at få en anmeldelse med i det sidste nummer inden sommerferien. Men man kan jo også rejse udenfor ferien.
Senere på året forventes seriens andet bind ”Fra Ribe til Viborg” at udkomme. Bindene om Sjælland-Fyn og Nordjylland udkommer i 2007.

Løgum Kloster

I det første bind om Sønderjylland tager Jens Kristian Krarup læseren med fra færgen ved Fynshav på det frodige Als til Ribe på Sønderjyllands nøjsomme vestegn. Midt i det hele står Løgumkloster som et højdepunkt med sin mægtige cistercienserkatedral midt i det flade landskab. Den stammer helt tilbage fra den tidlige middelalder. Den blev opført at franske cisterciensermunke fra Skåne, som her skabte endnu et brohoved for kristendommen ca. 1225-1325. Det var dem med valgsproget ”Ora et Labora” – Bed og Arbejd! – og det gjorde de bestemt, indtil staten overtog klosteret og dets store landbrug efter reformationen.
Seriens forfatter, Jens Kristian Krarup, har været lektor på Præstehøjskolen i religionspædagogik og rektor for Folkekirkens Pædagogiske Institut i Løgumkloster, så her er han på hjemmebane.

Gendarmstien

Men ruten begynder på Als, som frem til 1845 udgjorde et bispedømme sammen med Ærø. Her er det især Notmark kirke med dets billede af Marias kroning og dets særprægede præstegård, der beses sammen med Gammelgard på vej ad den gamle gendarmsti til Sønderborg.
Denne sti stammer fra 1920, hvor det nordlige Sønderjylland igen blev dansk, og grænsegendarmerne skulle bevogte den nye grænse ved at vandre ad en sti, der går helt fra Kegnes på Als til Padborg. I Sønderskoven passerer man det nu nedlagte Als Kloster, som moderne assumptions-søstre opgav igen.

Dansk og tysk

Fra Sønderborg med dets smukke Mariekirke går turen over Dybbøl, og vi hører om grænselandets historie her, hvor de virkelig sloges på livet løs om dansk og tysk. De fleste kirkegårde i Sønderjylland har særlige mindestene for sognets mange faldne soldater.
Broager kirke er speciel med dets to tvillingetårne fra den romanske tid, men vi får ikke historien om hvorfor. Og sådan vil man naturligvis mangle nogle oplysninger, hvis man i forvejen kender et område mere indgående. Men pladsen på de 128 sider er ellers godt udnyttet med tæt skrift, billeder og kort. Og der er proppet rigtig meget viden ind på siderne.
Turen fortsætter bl.a. forbi Gråsten slot ad den smukke fjordvej ved Flensborg fjord, videre til fangelejren i Frøslev og til Tinglev, hvorfra to fremtrædende økonomer under nazismen kom, Schacht og Jessen. De blev dog begge nazimodstandere og fængslet, Jessen blev henrettet.

Brorsons egn

Nu går det fra Bov til Burkal. Et stykke følges den gamle hærvej. Det er umuligt at nævne alle de små oplysninger, vi får undervejs, som f.eks. at Burkal var så præget af pietismen, at man måtte udvide kirken med 100 pladser, så der var plads til 500 fra den ellers småt befolkede egn.
Efter at have kredset om Løgumkloster, som vi nævnte i starten, går turen nu ud til Brorsons hjemegn i Randerup, hvor også Chresten Kold en tid spillede en rolle.
Brorson er jo en af de betydeligste personer i dansk kirkeliv og måske den største salmedigter, vi har haft. Så det er helt rimeligt, at hans store betydning får lov at præge resten af turen over Vester Vedsted frem til Ribe.
Det er en udmærket rejsefører til en del af Sønderjylland. Det er dog kun den sydligste og den vestligste del, vi her besøger, mens ruten helt går udenom det østlige Sønderjylland. Ikke mindst Brødremenigheden i Christiansfeld burde med sit pietistiske klosterpræg bestemt have været med i sådan en bog.
Men – der var nok for langt på cykel fra Ribe, så ruten fortsætter i næste bog fra Ribe til Viborg, uden svinke-ærinder, og naturligvis kan alt jo ikke komme med.
Der er i forvejen rigeligt at læse om og opleve.

Jens Kristian Krarup: Den Danske Klosterrute – Gennem Sønderjylland til Ribe 128 sider • 198 kr.
Unitas