Ny valgmenighed i Skjern nu igang

Den 3. september holder den nye valgmenighed i Skjern sin første gudstjeneste.

Jens Lomborg er præst

Det bliver en indvielsesgudstjeneste for de ca. 100 medlemmer og en indsættelsesgudstjeneste for Jens Lomborg i embedet som Skjern Valgmenigheds første præst.
Målet med menighedens gudstjenester er at skabe en platform for en nutidig forkyndelse og brug af mere moderne sang og musik end ved en traditionel gudstjeneste. Der vil blive gjort flittig brug af lægfolks medvirken ved alle gudstjenesterne, fortæller formand Jan Christiansen.
– Det er vores mål, at flere mennesker i Skjern vil finde vej til en gudstjeneste. Vi er et supplement til sognets gudstjenester og vælger at gribe nogle ting anderledes an, end man traditionelt gør i Folkekirken, siger Jan Christiansen.
– Vi vil gerne gøre meget ud af, at det moderne menneske finder en form og et sprog, som det forstår, og vi vil også bestræbe os på, at der i en gudstjeneste er noget for alle aldre, siger han.
Derfor vil der også ved hver almindelig gudstjeneste være børnekirke under prædikenen, og valgmenigheden vil bruge nye sange og lovsange i kombination med de traditionelle salmer.
– Men først og sidst ønsker vi at skabe et gudstjenestefællesskab, hvor den enkelte kan møde Gud, slutter Jan Christiansen.
Schwartz