Danske penge gør kvinder og børn i Liberia sundere

Curran Lutheran Hospital i Liberia skal med hjælp fra Danmark og Dansk Ethioper Mission hjælpe kvinder og børn til et sundere liv.

På Curran Lutheran Hospital vil liberianske kvinder og børn få lægehjælp med støtte fra Danmark

Det kristne hospital Curran Lutheran Hospital i Liberia har fået lovning om støtte fra Danmark. Det skete, da Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMR-U) for nylig bevilgede 400.000 Danida-kroner. Pengene skal gå til et treårigt projekt, som går ud på at opbygge en primær sundhedstjeneste for kvinder og børn i det nordlige Liberia.
Siden 1970 har det kristne hospital Curran Lutheran Hospital ydet primær sundhedstjenste til afsidesliggende landsbyer i Lofa-distriktet i det nordlige Liberia. Men borgerkrigen fra 1993 til 1997 afbrød dette arbejde.
Straks der var håb om en mulig fred, genoptog hopitalet arbejdet med primær sundhedstjeneste og blev ved med det også under borgerkrigens sidste periode.

Hjælp til et sundere liv

At der nu ydes støtte fra Danmark, kommer som en frugt af et mangeårigt samarbejde mellem Dansk Ethioper Mission og Den Lutherske Kirke i Liberia.
Det nye projekt skal give de cirka 14.000 kvinder i den fødedygtige alder og omkring 10.000 børn i afsides egne af Lofa-distriktet i det nordlige Liberia adgang til primær sundhedstjeneste
– Kvinder og børn er den primære målgruppe for projektet, som handler om at give dem et bedre helbred nu, og på lidt længere sigt vil det forhåbentligt hjælpe med til, at en liberianer vil kunne se frem til at leve længere end de 41,4 år, som er den nuværende forventede levetid i landet, fortæller Marianne Bach fra Dansk Ethioper Mission.

For mange dødfødte

Organisationen oplyser, at man ønsker at sætte fokus på at mindske dødeligheden blandt fødedygtige kvinder og små børn. På grund af manglende sundhedstilbud, fejlernæring mv. dør mindst 580 fødekvinder pr. 100.000 levendefødte børn. Og for 1.000 børn, der er født levende, er der 135 dødfødte.
Et andet mål er at forbedre skolebørns helbredstilstand.
– I forvejen har Liberia intet forebyggende sundhedstilbud til hovedparten af børnene i skolealderen, forklarer Marianne Bach.
Ud over den konkrete medicinske hjælp skal det danskstøttede projekt også sørge for oplæring af såvel hospitalets medarbejdere som lokale nøglepersoner.
-mbc