Dialog, men ikke religionsblanderi

Kristen og muslim mødtes til dialogmøde i Missionsforbundets kirke på Amager.Missionsforbundets kirke på Amager, Bethelkirken, havde for nylig et dialogmøde mellen den kristne Majken Rokni, den muslimske Mahmoud Albarazi og tilhørerne.

Mahmoud Albarazi og Majken Strømme Rokni gav deres bud på en god religionsdialo

”Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn” fra Matthæus Evangeliet 5:9 kan godt stå som overskrift på det dialogmøde, som foregik mellem Majken Strømme Rokni og Mahmoud Albarazi samt tilhørerne.
Majken Rokni er dansk kristen, persisk gift og cand. mag. i musik og psykologi. Hun arbejder i Internationalt Kristent Center, en arbejdsgren under Indre Mission, der arbejder med og blandt nydanskere, med danskundervisning og kurser for tværkulturelle ægtepar.
Mahmoud Albarazi er muslim, stammer fra Syrien, men er vokset op i De Forenede Emirater. Han kom til Danmark i 1992, taler perfekt dansk, har læst medicin i Danmark og er nu læge på Amtshospitalet i Glostrup.
Majken og Mahmoud har kendt hinanden gennem flere år og mødtes første gang i en dialoggruppe for kristne og muslimer med syv kristne og syv muslimer. De delte ud af deres erfaringer fra gruppen til dialogmødet.

Man får flyttet nogle fordomme

Majken Rokni slog fast, at vi skal i dialog for vores egen, hinandens og samfundets skyld:
– Vi skal det for vores egen skyld. Det giver en bredere horisont, og man får ødelagt eller flyttet nogle fordomme. Man lærer, at man godt kan have respekt for andre, selv om de er anderledes, og det kan styrke vores egen tro.
– Vi skal det for hinandens skyld. Såvel kristne som muslimer har til opgave at missionere, men gennem dialogen øges kendskabet til hinanden, man får kundskab, venskab og gensidig respekt.
– Vi skal det for samfundets skyld. Der er brug for gensidig respekt, og når vi bygger positive forhold mellem mennesker, så bliver forholdene bedre. Når vi bygger bro, kan vi være med til at skabe bedre forhold til hinanden, være rollemodeller og være en modkultur til det, vi møder i medierne, forklarer Majken.

Fik et chok, da jeg kom til Danmark

Mahmoud Albarazi fik et chok, da han ankom til Kastrup.
-I Emiraterne er alle muslimer, undtagen indvandrerne. I Danmark var det næsten omvendt, og levemåden, moralen, livet, var meget anderledes og nyt for mig. Det, jeg så, var ikke nødvendigvis forkert, men det var anderledes, og jeg havde svært ved at forstå det.
Som rettroende muslim blev Mahmoud en dag inviteret til et dialogmøde mellem kristne og muslimer.
– Jeg havde ikke lyst til at diskutere religion, men gik alligevel med. De kristne forklarede treenigheden, og muslimerne forklarede, hvorfor de ikke kunne tro på det. Bagefter var de fortsat uenige, men muslimerne forstod mere om, hvad treenigheden betyder for en kristen.
I 1½ år mødtes jeg med kristne og muslimer til dialog. Ikke for at blive enige – men for at forstå hinandens standpunkter. Meget er fælles i kristendom og islam, men vi opfatter det forskelligt, sagde Mahmoud Albarazi