Migrantkirker vil hjælpe den tredje verden

Danske migrant-kirker fik information om, hvor de kan få hjælp, når de ønsker at gå ind i konkrete udviklingsprojekter.Mange kirker og kirkelige institutioner er dybt involveret i hjælp til den tredje verden som en naturlig konsekvens af det kristne næstekærlighedsbud. Nu vil migrantkirkerne i Danmark gerne være med.

Der blev lyttet og spurgt ved den informationsdag, Kirkernes Integrtions Tjeneste havde arrangeret for migrantkirker i Danmark, som ønsker at være med til mere direkte udviklingshjælp

Den ene migrantkirke efter den anden dukker op, fordi mange nydanske kristne har ønsket at danne deres egne menigheder. Disse nye kirker engagerer sig i Danmark, men har ikke glemt, hvor de kommer fra. I Danmark har de i år været med til at arrangere ”Bøn for Nationen”, hvor der bedes for Danmark, den danske regering, danske skoler m.m.
Men de ønsker også at engagere sig i hjælpen til den tredje verden. Flere af menighederne kanaliserer allerede indsamlede midler til projekter i f.eks. Afrika og Sri Lanka.
Efter Tsunamiens ødelæggelser gik herboende kristne srilankanere på gaden og samlede ind til nødhjælp i Sri Lanka, og sammen med International Aid Services (IAS) var de med til at kanalisere et meget stort beløb til katastroferamte.

Direkte udviklingshjælp

Men migrantkirkerne vil også være med til mere direkte udviklingshjælp og har derfor henvendt sig til Kirkernes Integrations Tjeneste (KIT) for at få hjælp.
KIT arrangerede derfor for nylig en informationsdag i Vartov i København, hvor præster og kirkeledere fra først og fremmest afrikanske kirker deltog. Hans Henrik Lund, daglig leder af KIT, bød velkommen og orienterede om baggrunden for mødet.

Mange rådgivere

Marianne Frederiksen orienterede om Projektrådgivningen, der er en forening af over 170 små og mellemstore danske NGO´er, der er engagerede i u-landsarbejde. Projektrådgivningen administrerer for Danida en støttemulighed på u-landsområdet målrettet mod mindre danske foreninger. Projektrådgivningen har mulighed for at hjælpe med udformning af ansøgninger.
Uffe Torm, daglig leder af Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMRU), orienterede på samme måde om de muligheder, der er for støtte via DMRU med faglig rådgivning og konsulentbistand til planlægning, implementering og evaluering af projekter og aktiviteter.
Torben Madsen fra International IAS, der kanaliserer katastrofehjælp og koordinerer u-landsprojekter for især frikirker, orienterede om, hvordan IAS kan være en hjælp, når migrantkirkerne ønsker at komme i gang med mere direkte udviklingshjælp i den tredje verden.

En medspiller

Der var stor spørgelyst, og KIT arbejder nu videre med at undersøge mulighederne for at blive en koordinator for migrantkirkerne i forhold til Projektrådgivningen, DMRU og IAS.
I fremtiden kan migrantkirker i Danmark blive en medspiller omkring udviklingen i den tredje verden.