Frelsens Hær på vej til godkendelse i Moskva

RUSLAND – De russiske myndigheder ser ud til at måtte bøje sig for en beslutning ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg, som kalder et forbud mod Frelsens Hærs Moskva-afdeling i strid med menneskerettighederne.Den 5. oktober traf Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol en beslutning, der kan få stor betydning for Frelsens Hærs virke i Rusland. I flere år har de russiske myndigheder med henvisning til, at det er en ”militaristisk organisation”, nægtet at godkende Frelsens Hærs afdeling i Moskva.
Afgørelsen har ud over at stemple myndighedernes handling som værende i strid med menneskerettighederne idømt organisationen en kompensation på 10.000 Euro.
– Vi ville have foretrukket at være kommet til en aftale på mere venskabelig vis uden at skulle gå til domstolene, siger Aleksandr Kharkov fra Frelsens Hær, der til Forum18 udtaler, at han er meget positiv over afgørelsen.
Det er på nuværende tidspunkt ikke oplyst, om de russiske myndigheder vil appellere afgørelsen, men organisationen Forum18 forudser, at afgørelsen under alle omstændigheder vil komme til at påvirke forholdene for religiøse organisationer i Rusland
-mbc