Udfordringen er at få livet og troen til at hænge sammen

Jarle Tangstad har skrevet et dansk modstykke til kurset ”40 dage”, som passer til vor virkelighed. Over tusind personer deltager netop nu i studiegrupper om ”Livet er en gave” ud fra Kulturcentret. – Når vi skræller alt udvendigt væk fra kirken, hvad er så selve substansen? Hvad er kernen? spurgte Jarle Tangstad sig selv.- Hvis jeg ikke skal præsentere en kirkeinstitution, og jeg heller ikke skal præsentere en ”ansigtsløs” spiritualitet, hvordan vil jeg så formidle det, vi tror?

Den personlige relation

Han nåede frem til, at kernen er vor personlige relation til Jesus.
Så skrev han sammen med sin kone Merete bogen ”Livet er en gave”.
Bogen udgør sammen med forskelligt andet undervisningsmateriale et dansk modstykke til Rick Warrens undervisningsforløb ”40 dage”, der bygger på Warrens bogsucces ”Målrettet Liv”, der er udkommet i over 30 millioner eksemplarer.
– Der er ikke noget i vejen med ”40 dage”. Det er jo en gave til menighederne, som vi også har brugt her i kirken.
Men det er en vision, vi har haft gennem flere år, at formulere enkelt og relevant i en dansk sekulær kontekst, hvad det er, vi tror på, siger Jarle Tangstad.

Præst for en succes

Jarle Tangstad er seniorpræst i Pinsekirken i Københavns Kulturcenter på Nørrebro.
Forud har han været forstander på Pinsevækkelsens Højskole i Mariager, før han for 16 år siden blev kaldet til præst i det daværende Tabor, der sammen med Elim blev til den nye Pinsekirken og for syv år siden i 1999 flyttede ind i Kulturcentret. Et stort projekt i et stort hus; det er blevet en succes.
Pinsekirken i Kulturcentret har også kunnet tiltrække rigtig mange udefra. F.eks. mennesker med en nyreligiøs eller spirituel søgen efter mening i tilværelsen. Derfor er der brug for at forklare og undervise i, hvad der er kernen i den kristne tro.

40 dage med
”Livet er en gave”

Fra den 3. september og 42 dage frem deltager over 1000 mennesker i Kirken i Kulturcenteret i et 40 dages forløb, hvor de læser bogen ”Livet er en gave”. Det sker som oplæg til dialog om deres eget liv i 170 grupper i ugens løb.
Hver søndag tager Jarle Tangstad ugens emne op i gudstjenesterne i kirken. Og disse sendes ud på KKR/TV hver søndag aften kl. 20.

Mere end underholdning

Mange er blevet tiltrukket af de kulturelle arrangementer, der holdes i Kulturcentret.
– Da vi begyndte herude for syv år siden, arrangerede vi koncerter, events, juleshow, osv. Alt, hvad vi havde lyst til. Vi har også haft møder med helbredelsesprædikanten Ndifon, som tiltrak titusindvis. Og vi har kørt Alpha, osv.
Men vi har aldrig troet på events og arrangementer i sig selv. Vi valgte fra starten af altid at spørge os selv: Hvorfor gør vi det? Peger arrangementet på noget, der passer sammen med den livsproces, vi gerne vil hjælpe hinanden igennem?

De fem kaldelser

Når Jarle Tangstad skal forklare processen, går han ud fra Jesu ”fem kaldelser”, som vi som kristne udfordres med.
Den første kaldelse er ”Kom og se!” Mange udadrettede arrangementer handler blot om at skabe kontakt og lade folk komme tæt på os.
Dette skulle gerne lede til kaldelsen ”Følg mig!” Her udfordres vi til at følge Jesus og opleve Jesus som Herre og autoritet i vore liv. Og den tredje kaldelse er: ”Vær sammen med mig!” Her inviteres vi til at se med Jesu øjne og være Jesu medarbejdere.
Men det stopper ikke dér. For som kristne udfordres vi også til at ”Gå ud!” og dermed opleve, at evangeliet får ny kraft i nye sammenhænge.
Hvor ”Kom og Se” er at dele vort liv med vor omgangskreds, er ”Gå Ud” at gå med evangeliet til nye sammenhænge.

Ikke en trædemølle,
men en livscyklus

Men for Jarle Tangstad er livet ikke ”bare lige ud ad landevejen”, men heller ikke en trædemølle, hvor man ikke kommer videre.
– Livet som kristen byder på ”årstider og sæsoner”, hvor vi kan møde de samme udfordringer og situationer igen og igen, men i efterfølgelsen af Jesus vil det føre os til, at vi stadig kan rumme mere af livet.
Det kan sammenlignes med en spiral, hvor vi bevæger os rundt om et centrum, som er relationen med Jesus, men hvor spiralen hele tiden udvider sig. Dette centrum er netop den femte kaldelse: ”Bliv i mig!”
Jesu disciple oplevede denne proces i 3-5 år sammen med Jesus, derefter gik de gennem samme cyklus sammen med dem, som de inviterede med, for igen at gå igennem samme cyklus i nye og større sammenhænge.

Tag mig ved hånden

– Det handler jo om discipelskab, siger Jarle.
– At nogen tager mig i hånden og følger mig på vej. Men det er ikke kun os kristne, der har noget at give til ikke-kristne. De har også noget at give mig. Derfor – når vi hjælper nogen til tro på Jesus Kristus, – så vil vi også gerne udvikles sammen i liv og tjeneste. Troen udvikles ved, at vi deler med hinanden i gensidighed.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Flot materiale

Merete Tangstad har været aktivt med i udarbejdelsen af kursus-materialet til ”Livet er en gave” og har bl.a. kunnet drage nytte af sine studier på Kempler Instituttet til familieterapeut

Undervisningsmaterialet i den nye kampagne ”Livet er en gave” er blevet meget flot og pædagogisk. Det skyldes hele det team, der har været sammen om udviklingen af materialet. Og det skyldes nok ikke mindst Jarles kone Merete, som netop er ved at færdiggøre en uddannelse på Kempler Instituttet som familieterapeut.
Kapitlerne i bogen er korte og letforståelige. De er formuleret i et ikke-kirkeligt sprog med metaforer, som taler ind i moderne menneskers virkelighed.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Taler til både højre-
og venstre-hjernen

Venstresiderne i grundbogen er henvendt til højrehjernen med billeder, mens højresiderne henvender sig til venstrehjernen med tekst.
Desuden er der udviklet en bog for teenagere og en for børn, som spiller på andre virkemidler. Der findes også materiale på engelsk.
Ved gudstjenesterne er der også indlagt drama, og sangene dertil er specielt udvalgt. En af dem er Louis Armstrongs ”What a wonderful world”, som passer godt til titlen ”Livet er en gave”. Et lille rødt armbånd – som dem, man får til en koncert – minder også deltagerne om, at ”livet er en gave” – og er en kontaktskaber, hvis nogen skulle spørge…

Arbejdshæftet er nøglen

Hver dag i bogen har sin side i arbejdshæftet. Her bliver dagens refleksion kombineret med dagens bøn, en bøn kaldet Fokusbønnen.
– Hvis troen handler om relation, så er bøn en afgørende del, konstaterer Jarle Tangstad.
– Men mange har problemer med at få deres bønneliv til at fungere.
Derfor har vi udviklet en skabelon for bøn, som kan bruges af alle. Den travle kan nå den på kort tid hver morgen, og den, der ønsker at bruge lang tid, kan også bruge den. Den handler om at fokusere på, hvem Gud er, hvad livet betyder for os, frembringe bønner og at fokusere på dagens største udfordring med forventning og tak.
– Hver uge afsluttes med en øvelse, hvor vi ved at kategorisere ugens bønne-emner kan se, hvor vi er i livet. Dette kan igen give anledning til overvejelser om vores fokus.

Ikke bare ånd, men hele livet

– I pinsekirkerne har vi altid ønsket at bringe ånden tilbage i kirkerne. Men nu er hele samfundet blevet spirituelt. Så nu er opgaven nærmere at bringe Jesus ind i spiritualiteten, og bringe Ordet ind i kulturen, pointerer Jarle Tangstad.

– Hvorfor kan I netop tiltrække folk udefra til kirken?
– Jeg tror, det hænger sammen med, om kirken er et sted, som vi har lyst til at invitere venner med ind i. Om vi er stolte nok af vores kirke til at kunne sige: Kom og se.
Det tror vi mange er.
Vi oplever, at folk endda fra andre kirker tager deres venner med herind.
– Hvor er KKR/TV i dette?
– Det er en missionssatsning, det er en ”Gå ud” med budskabet i København.
Men vi forsøger også at gøre kirken mere tydelig gennem tv. Vi viser f.eks. alle gudstjenester, fordi vi gerne vil komme uvidenheden og fordommene til livs. Vi vil vise, at kirken ikke er hverken kedelig eller okkult.
Tv kan ikke stå alene. Det er tv plus den menneskelige relation. Tv kan være en kontaktskaber, men der skal mennesker til at følge op.
– Tiltrækker I alle aldre?
– Vi ønsker at være en flergenerationsmenighed. Vi tiltrækker kirkefremmede fra børnealder til i hvert fald over de 60 år.
– I materialet lægges meget lidt vægt på det, der er specielt for pinsekirkerne. Det handler om det centrale. Har I ændret jer i forhold til en traditionel pinseteologi?
– Bogen ”Livet er en gave” er netop så central at den burde kunne bruges af de fleste evangeliske kirker. Bogen er heller ikke tænkt at skulle rumme alle teologiske aspekter.
Men som kirke står vi ved vore værdier. Men det sker naturligvis i konteksten – med den virkelighed og sammenhæng, vi lever i.
I pinsekirkerne har vi altid ønsket at bringe ånden tilbage i kirkerne. Men nu er hele samfundet blevet spirituelt. Så nu er opgaven nærmere at bringe Jesus ind i spiritualiteten, og bringe Ordet ind i kulturen. Samtidig er udfordringen i dag at få livet til at hænge sammen, pointerer Jarle Tangstad.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Livet skal erobres

– Vi forsøger derfor i kurset også at se livet som en arena, hvor der er forskellige områder, der udgør livet.
De områder er typisk:
personlig udvikling,
krop,
familie & venner,
karriere, økonomi,
fritidsinteresser.
Vi påstår også, at kirken er ikke yderligere et område, men at Guds rige gennem kirken får indflydelse på alle områder og skaber helhed i vort liv.
– Kan en lille kirke også bruge jeres materiale?
– Ja, Jesu fem kaldelser og den ”livsspiral”, de medfører, er uafhængig af kirketype og kirkestørrelse.
Alpha kan også bruges af alle. Det er den samme alpha-mentalitet, der er brug for her. Det gælder om at satse på relationerne, tage konceptet fra Bog og Arbejdshæfte og lægge kvalitet i det. Den symbiose vil være dynamisk.
Vi ønsker med bogen og kampagnen at skabe en mentalitetsændring, så vi ikke tænker på kirken som en bygning, men som mennesker, der er sammen om et bevidst personligt liv med Jesus.