Verdens Hospice Dagen blev fejret i Århus

Verdens Hospice Dagen blev fejret den 7. oktober i Vor Frue Kirke i Århus for at styrke hospicetanken og lindrende omsorg.

Tove Videbæk for styrkelse af hospice tanken

Danmark fik det første hospice i 1992. Det blev etableret på Skt. Lukas Stiftelsen i København. Indtil for få år siden havde Danmark kun 50-60 hospicepladser. Det betød, at seks ud af syv alvorligt syge, som ønskede at tilbringe den sidste tid af deres liv på et hospice, blev afvist.
Forholdene er blevet bedre, men det er stadig ikke godt nok sagde, formand for Hospice Forum Danmark, Tove Videbækf i sin tale:
– Efter at den nye hospicelov trådte i kraft i 2005, er der kommet gang i byggeriet, og en lang række hospicepladser er under opførelse i Danmark. Det glæder mig utroligt meget, også fordi jeg sammen med andre har kæmpet i flere år for denne hospicelov. Det glæder os i Hospice Forum Danmark at se de smukke hospicer, der dukker op rundt omkring.
Men vi har stadig ikke pladser nok. Derfor må vi i dag og fremover fortsat udholdende arbejde for, at hospice og palliativ pleje skal være et tilbud for alle alvorligt syge og døende i Danmark. Enhver bør selv kunne vælge, hvor man vil tilbringe de sidste dage af sit liv. Uanset om man er rig eller fattig. Uanset hvor i landet man bor, sagde Tove.
Schwartz