Dansk familie huser aidsramte børn

Familien Thomsen fra Pretoria, Sydafrika, har nu taget 14 forældreløse børn til sig. Flere af dem er svært handikappede.”Mam’ Thomsen, Pas’ Thomsen, kunjani? (Mor Thomsen og Pastor Thomsen, hvordan har I det?)”

De fleste af børnene har mistet deres forældre pga. AIDS.

Sådan bydes Tove og John Thomsen fra Danmark velkommen af de 14 børn, de har startet et lille børnehjem for udenfor Pretoria i Sydafrika.
Thomsens er missionærer med den primære opgave at prædike og undervise, men børnenes nød nærmest tvang dem til at gøre noget.
Der er over 5 millioner hiv-positive mennesker i Sydafrika. På verdensplan er tallet oppe på 39,5 millioner mennesker.
På fredag d. 1. december er det international aids dag for at gøre opmærksom på aidsepidemien. Og det er stadig nødvendigt. Hele 4,3 millioner blev smittet med hiv i 2006. I år er 2,9 millioner mennesker på verdensplan allerede døde af aids.

Forældregenerationen mangler

Det efterlader et utal af forældreløse børn. I Afrika er der hele landsbyer, hvor der kun er børn og bedsteforældre tilbage. Det kalder på handling, og det var Tove og John Thomsen parate til sammen med deres medarbejder Eunice.
– Alle, undtagen Eunices egne to børn, har mistet deres forældre på grund af aids. De har ingen andre slægtninge, som kan eller vil tage sig af dem.
To af børnene har hiv, den ældste af dem, en 18-årig pige ved navn Thembi, er døv og stum. En dreng, Mandla, som er 16 år gammel, har en form for muskelsvind, som er temmelig fremskreden. To af drengene, 12 år gamle tvillinger, er begge mentalt handikappede.
Resten af børnene, som varierer i alder fra 4 år til 17-års alderen, er fysisk set sunde og raske. Men har en baggrund i ufattelig misbrug og smerte. Alle har de følt sig som samfundets udskud, uden håb og fremtid.

Fra dyreliv til menneskeværd

Derfor har Thomsens valgt at kalde deres lille børnehjem for Projekt HAAB:
– I dag er hele gruppen af HAAB-børn tydeligvis lykkelige og fulde af liv. De har modtaget det vigtigste af alt, kærlighed, og det har forvandlet deres liv, fortæller John Thomsen.
Hvordan udvikler børnene sig?
– De har én ting til fælles, og det er et voksende selvværd. Selv de mentalt tilbagestående tvillingedrenge, Sani og Nkosi, er blevet forvandlet fra næsten at være i en dyrisk-lignende tilstand til nu at kunne føre sig pænt og høfligt blandt andre børn og voksne. Nogle af børnene sagde i starten ikke ret meget i familiefællesskabet på grund af alle de grusomheder, som de tidligere havde gennemlevet. I dag kommer de frimodigt hen til os: ”Mam’ Thomsen, Pas’ Thomsen, kunjani?”
Tove og John Thomsen er udsendt til Sydafrika af frikirken Apostolsk Kirke i Danmark. Der er ca. 300 frikirker i Danmark med tilsammen 25.000 medlemmer.
sl