Flertal ønsker løsere forhold mellem kirke og stat i Norge

NORGE – Et lille flertal af de menighedsråd og kirkelige fællesråd i Den Norske Kirke, som har udtalt sig indtil nu, ønsker, at statskirken skal ophøre.Repræsentanter for Den Norske Kirke er i disse dage samlet til kirkemøde i Øyer. En af tingene, der skal behandles, er kirkens fremtidige tilknytning til staten.
En undersøgelse, der blev foretaget inden kirkemødet, viser, at et flertal ønsker at droppe den nuværende statskirke-model. I stedet ønsker de en løsning, der kaldes ”lovforankret folkekirke”, som et flertal i det såkaldte Gjønnes-udvalg for nylig pegede på.
50 procent ønsker denne model, mens 46 procent ønsker at videreudvikle den eksisterende statskirkeordning. Blot to procent går ind for en ”selvstændig folkekirke”.
– KPK